Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Koncepce rozvoje řízení podnikové informatiky
Koncepce rozvoje řízení podnikové informatiky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U037A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Koncepce rozvoje řízení podnikové informatiky“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je nastavit základní pravidla, procesy, systémy dokumentace, metrik a rolí pro řízení podnikové informatiky.
2. Obsah úlohy
 • Úloha definuje, resp. inovuje principy, na kterých je postaveno řízení podnikové informatiky.
3. Vstupy úlohy:
 • Katalog cílů informatiky (D041A ),
 • Informační strategie (D001A ), kapitoly 3, 4, 5,
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • KPI / KGI podniku a ve vztahu k cílům, procesům (DQ008A),
 • Koncepce sourcingu (D062A ),
 • SWOT analýza řízení informatiky podniku (D013A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Informační strategie (D001A ), kapitola 9,
 • Koncepce řízení IT (D061A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ), aktualizované,
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ), aktualizovaná,
 • KPI / KGI podniku a ve vztahu k cílům, procesům (DQ008A), aktualizované.
5. “Koncepce rozvoje řízení podnikové informatiky“ - klíčové aktivity
 • Vymezení, resp. inovace principů , na kterých je postaveno řízení podnikové informatiky,
 • Určení, jaký bude celkový model řízení podnikové informatiky, tj. do jakých domén a procesů bude rozdělen,
 • Určení, jak bude řízen vztah podnikové informatiky a byznysu , zda IT útvar bude nákladovým střediskem nebo profit centrem, jak bude řízena motivace externích IT dodavatelů a interních uživatelů na efektivnosti informatiky, zda budou informační technologie v podniku centralizovány nebo decentralizovány do jednotlivých lokalit podniku,
 • Určení, jaká bude organizační struktura IT útvaru,
 • Určení, kdo má v podniku právo rozhodovat o prioritách rozvoje informatiky, jeho financování, o architekturách a standardech a koncepci sourcingu.