Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Koncepce rozvoje řízení podnikové informatiky
Koncepce rozvoje řízení podnikové informatiky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U037A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-10-25
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Koncepce rozvoje řízení podnikové informatiky“ – cíl, účel
  • Cílem úlohy je nastavit základní pravidla, procesy, systémy dokumentace, metrik a rolí pro řízení podnikové informatiky.
2. Obsah úlohy
  • Úloha definuje, resp. inovuje principy, na kterých je postaveno řízení podnikové informatiky.
3. “Koncepce rozvoje řízení podnikové informatiky“ - klíčové aktivity
  • Vymezení, resp. inovace principů , na kterých je postaveno řízení podnikové informatiky,
  • Určení, jaký bude celkový model řízení podnikové informatiky, tj. do jakých domén a procesů bude rozdělen,
  • Určení, jak bude řízen vztah podnikové informatiky a byznysu , zda IT útvar bude nákladovým střediskem nebo profit centrem, jak bude řízena motivace externích IT dodavatelů a interních uživatelů na efektivnosti informatiky, zda budou informační technologie v podniku centralizovány nebo decentralizovány do jednotlivých lokalit podniku,
  • Určení, jaká bude organizační struktura IT útvaru,
  • Určení, kdo má v podniku právo rozhodovat o prioritách rozvoje informatiky, jeho financování, o architekturách a standardech a koncepci sourcingu.