Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Koncepce řízení IT
Koncepce řízení IT
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D061A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1.
1. Koncepce řízení IT - účel dokumentu

Účelem je specifikovat principy řízení podnikové informatiky a jeho plánované změny v souladu s rozvojem služeb, aplikací, infrastruktury a datových zdrojů.

2. Obsah dokumentu

Koncepce řízení informatiky vychází ze vztahů mezi podnikovým řízením a informatikou, tedy ze vztahu IT – byznys. Definuje zodpovědnosti a pravomoci jednotlivých podnikových rolí ve vztahu k informatice, obsah a procesy řízení informatiky, organizaci IT útvaru, ekonomické principy řízení informatiky, systém dokumentace a metrik.