Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty návrhu informační strategie
Dokumenty návrhu informační strategie
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG040
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty návrhu podnikové informatiky
  • Katalog cílů informatiky (D041A ),
  • Katalog požadavků na IT (D042A ).
2. Využití dokumentů v úlohách
  • Dokumenty jsou předmětem řešení skupin úloh Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ) a IT jako součást byznysu (TG001 ) a podklady pro skupinu úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ).
  • Katalog cílů informatiky je výstupem úlohy Formulace vize a cílů IT podniku (U031A ) a podkladem pro další úlohy strategického řízení IT, zejména Návrh architektury IT služeb (U033A ).
  • Katalog požadavků na IT je jedním z výstupů úlohy Konsolidace a prioritizace požadavků na IT podniku (U029A ) a vstupem úloh ve skupinách Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ), Návrh a realizace IT služeb (TG101 ) a Řízení portfolia projektů (TG103 ).