Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Katalog cílů informatiky
Katalog cílů informatiky
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D041A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Voříšek, J. KIT, VŠE
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-07-28
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Katalog cílů informatiky - účel dokumentu
 • Účelem je shromáždit ve strukturované podobě konsolidované cíle nového stavu podnikové informatiky včetně plánovaných efektů, které dosažením cílů nastanou.
2. Obsah dokumentu

Struktura tohoto dokumentu je shodná se strukturou dokumentu „Katalog požadavků na informatiku“ (D042A )

 • cíl,
 • zdroj, resp. důvod cíle (např. zahájení nových obchodních aktivit, …),
 • priorita řešení,
 • odhadované náklady na realizaci cíle a jejich časové rozložení,
 • očekávaný/plánovaný efekt (výnos) z dosažení cíle:
  • metrika efektu,
  • současná hodnota,
  • plánovaná hodnota,
  • účinnost (kdy nastane) ,
  • perioda zjišťování metriky efektu,
 • odhadovaný čistý finanční efekt v jednotlivých letech,
 • vlastník (zodpovědná role za dosažení efektu).

Dokument vzniká konsolidací požadavků obsažených v dokumentu " Katalog požadavků na informatiku" (D042A ). Konsolidace zahrnuje :

 • eliminaci požadavků, které jsou v rozporu s podnikovými cíli,
 • řešení rozporů mezi jednotlivými požadavky (požadavky mohou být i protichůdné) ,
 • sdružování obdobných požadavků,
 • verifikaci očekávaných nákladů a výnosů řešení požadavku a určeného vlastníka,
 • přehodnocení priorit požadavků v rámci celého seznamu.
3. Vznik dokumentu
 • V úlohách:
  • Vyhodnocení dokumentů podnikové strategie (U019A ),
  • Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů (U020A ),
  • Formulace vize a cílů IT podniku (U031A ),
4. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: doporučená struktura dokumentu,
 • Tabulka: Katalog podnikových cílů