Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů
Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U020A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-11-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů“ – cíl, účel
 • Cílem této úlohy je identifikace kritických faktorů, které mohou mít přímý vliv na dosažení podnikových cílů a nalezení opatření v informatice, které tyto faktory ošetří.
2. Obsah úlohy
 • V úloze se definují podmínky nutné pro splnění podnikových cílů a nutná opatření v podnikové informatice, která pomohou naplnit tyto podmínky a sníží identifikovaná rizika.
 • Opatření, které informatika má realizovat na ošetření kritických faktorů úspěchu podnikové strategie se přidávají do seznamu požadavků na podnikovou informatiku.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Členové řešitelského týmu musejí současně rozumět byznysu a IT a musejí být schopni odvozovat z byznys požadavků požadavky na IT,
 • Spolupráce vedení podniku na úloze.
4. Doporučené praktiky
 • Doporučením pro hodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů je dokumentován následujícím příkladem:
 • Podnikovým cílem je zvýšení počtu zákazníků určité služby podniku. Jednou z cest řešení je zavedení e-služby. Kritický faktor je vyškolení zákazníků v používání e-služby. Navrhované opatření může být „Vytvoření e-learningového nástroje, který naučí zákazníky e-službu využívat“.
 • Příkladem ošetření kritického faktoru „dostatečná kvalifikace uživatelů“ při dosahování cíle „Implementace funkcionality státní pokladny ve všech institucích veřejné správy ČR“ mohou být tato opatření v IT:
  • vyškolení 18 000 pracovníků veřejné správy, kteří mají systém využívat,
  • zavedení pravidelného doškolování pracovníků,
  • zavedení Servis desku, který uživatelům pomůže řešit problémové situace.
5. “Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů“ - klíčové aktivity
 • Vyhodnocení podnikové strategie a další strategických dokumentů podniku - s identifikací těch faktorů, např. konkurenční prostředí na trhu, požadavky zákazníků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivní naplnění podnikových cílů,
 • Odvození požadavků na IT, jejichž realizací se kritické faktory ošetří - na základě analýzy kritických faktorů v předcházející činnosti se definují nebo aktualizují požadavky na podnikovou informatiku v katalogu požadavků.