Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Analytické dokumenty pro řešení informační strategie
Analytické dokumenty pro řešení informační strategie
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG020
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Informační strategie (D001A ),
 • Plán řešení informační strategie (D011A ),
 • SWOT analýza podniku (D012A ),
 • SWOT analýza řízení informatiky podniku (D013A ),
 • Analýza stavu informatiky podniku (D021A ),
 • Analýza IT trhu(D022A ),
 • Analýza IT obchodních partnerů (D023A ),
 • Analýza organizace (D024A ),
 • Dílčí analytické dokumenty pro řešení informační strategie (D025A ).
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Analytické dokumenty pro řešení informační strategie se využívají ve většině úloh domény strategického řízení IT (DO090 ). Jednotlivé dokumenty mají následující uplatnění.
 • Informační strategie je využívaná jako předmět řešení ve všech skupinách úloh strategického řízení IT, např. v úloze Revize IT strategie dle požadavků byznysu (U004A ), dále ve skupinách úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) a na celopodnikové úrovni ve skupině úloh Strategické řízení podniku (TGQ000 ).
 • Plán řešení informační strategie je výstupem skupiny úloh Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace (TG002 ).
 • SWOT analýza podniku se využívá zejména ve skupinách úloh Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace (TG002 ) a Strategické řízení podniku (TGQ000 ).
 • SWOT analýza řízení informatiky podniku se využívá zejména ve skupině úloh Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ) a je podkladem pro úlohu Koncepce rozvoje řízení IT (U037A ).
 • Analýza stavu informatiky podniku je výstupem úlohy Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ) a podkladem pro úlohu Konsolidace a prioritizace požadavků na IT podniku (U029A ).
 • Analýza IT trhu je výstupem úloh Analýza a hodnocení trendů a nabídky personálních kapacit na IT trhu (U021A ), a Analýza produktů, služeb a informací dostupných na IT trhu (U028A ) a podkladem pro úlohu Konsolidace a prioritizace požadavků na IT podniku (U029A ).
 • Analýza IT obchodních partnerů je výstupem úlohy Analýza IT obchodních partnerů (U023A ) a podkladem pro úlohu Konsolidace a prioritizace požadavků na IT podniku (U029A ).
 • Analýza organizace, analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců (U026A ) a podkladem pro úlohu Konsolidace a prioritizace požadavků na IT podniku (U029A ).
 • Dílčí analytické dokumenty pro řešení informační strategie jsou výstupem úloh ve skupině Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ) a podkladem pro úlohu Konsolidace a prioritizace požadavků na IT podniku (U029A ).
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Řízení IT podniku (DO001 ),
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ).