Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plán řešení informační strategie
Plán řešení informační strategie
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D011A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Voříšek, J. KIT, VŠE
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-07-28
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Plán řešení informační strategie - účel dokumentu
  • Dokument obsahuje časový, finanční a organizační plán řešení informační strategie podniku.
2. Struktura dokumentu:
  1. Vymezení subjektu , pro který se strategie zpracovává, a jeho významného okolí -základní charakteristika podniku, předmětu jeho činnosti, popis organizační struktury – subjekty (útvary, pobočky), pro které se strategie zpracovává, vztahy k partnerům, které má IST řešit,
  2. Identifikace hlavního důvodu tvorby IST a zda se jedná o první verzi IST, nebo zda bude verifikována a aktualizována již existující verze IST
  3. Upřesnění obsahu a hloubky řešení,
  4. Upřesnění časového rámce IST, tj. jaké období informační strategie pokrývá,
  5. Návrh organizace řešení – složení řešitelského týmu, definování zodpovědností a pravomocí řešitelů,
  6. Stanovení harmonogramu tvorby strategie,
  7. Plán nákladů tvorby (nikoliv realizace) IST.
3. Vznik dokumentu
  • V úloze: Plán řešení informační strategie (U017A ). Obsah jednotlivých částí dokumentu je detailněji popsán v této úloze.