Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dílčí analytické dokumenty pro řešení informační strategie
Dílčí analytické dokumenty pro řešení informační strategie
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D025A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Voříšek, J. KIT, VŠE
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-08-21
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Dílčí analytické dokumenty pro řešení informační strategie - účel dokumentu
 • Účelem dokumentů je vyhodnotit jednotlivé aspekty ovlivňující zaměření a obsah informační strategie podniku .
2. Obsah dokumentu

2.1. Analýza metod, metodik a referenčních modelů IT

Dokumentace obsahuje vyhodnocení metod, metodik řízení podnikové informatiky (ITIL, COBIT, ISO 20000, atd.) a referenčních modelů architektur a dalších, jejichž uplatnění v řízení IT podniku je účelné zvažovat a případně nasadit.

2.2. Analytické dokumenty o konkurenci podniku
 • Přímé využití IT konkurenta (např. jako fiktivní zákazník),
 • Informace o výběrových řízeních, které vypisovali konkurenti v oblasti IT služeb (poptávkový dokument),
 • Benchmarkingová data specializovaných analytických firem (např. Gartner, IDC),
 • Současní nebo bývalí zaměstnanci konkurenta,
 • Registrované patenty konkurencí podniku,
 • Otevřené informační zdroje (média, zpravodajské servery apod.).
2.3. Standardy obchodní komunikace v daném odvětví.
2.4. Přehledy o změnách zákonů.
2.5. Souhrnné analýzy pracovních sil
 • Statistiky pracovního trhu vydávané ČSÚ a Eurostatem,
 • Analýzy pracovního trhu vypracované HR agenturami (např. JOBS.CZ) ,
 • Analýzy dostupnosti a kvality absolventů univerzit.
3. Vznik dokumentu
 • Ve skupině úloh: Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 )