Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dílčí analytické dokumenty pro řešení informační strategie
Dílčí analytické dokumenty pro řešení informační strategie
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D025A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Voříšek, J. KIT, VŠE
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Dílčí analytické dokumenty pro řešení informační strategie - účel dokumentu

Vyhodnotit jednotlivé aspekty ovlivňující zaměření a obsah informační strategie podniku.

2. Obsah dokumentu

2.1. Analýza metod, metodik a referenčních modelů IT

Vyhodnocení metod, metodik řízení podnikové informatiky (ITIL, COBIT, ISO 20000, atd.) a referenčních modelů architektur a dalších pro potřeby podnikové informatiky,

2.2. Dílčí dokumenty o konkurenci
  1. přímé využití IS/ICT konkurenta (např. jako fiktivní zákazník),
  2. informace o výběrových řízeních, které vypisovali konkurenti v oblasti IT služeb (poptávkový dokument),
  3. benchmarkingová data specializovaných analytických firem (např. Gartner, IDC),
  4. současní nebo bývalí zaměstnanci konkurenta,
  5. registrované patenty naší konkurencí,
  6. otevřené informační zdroje (média, zpravodajské servery apod.),

2.3. Standardy obchodní komunikace v daném odvětví

2.4. Přehledy o změnách zákonů

2.5. Souhrnné analýzy pracovních sil
  1. statistiky pracovního trhu vydávané ČSÚ a Eurostatem,
  2. analýzy pracovního trhu vypracované HR agenturami (např. JOBS.CZ) ,
  3. analýzy dostupnosti a kvality absolventů univerzit.