Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Revize IT strategie dle požadavků byznysu
Revize IT strategie dle požadavků byznysu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U004A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Dohnal, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-10-17
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Revize IT strategie dle požadavků byznysu“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zajistit takový obsah IT strategie, který bude odpovídat aktuálním požadavkům byznysu a následně jim tak budou odpovídat i plánované další projekty, úlohy a další rozvojové aktivity IT.
2. Obsah úlohy
 • Průběžná, proaktivní komunikace vedení IT s byznysem a akcionáři o naplňování strategie byznysu.
 • IT reaguje na revizi strategie byznysu ve vlastní IT strategií.
 • Změny v IT strategii se v tomto kontextu promítají do :
  • aktualizace cílů IT v podniku ve vazbě aktuální byznys strategii a byznys model,
  • návrhů na podporu podnikových procesů a specifikace priorit jednotlivých procesů,
  • návrhů nových IT služeb, zejména strategického významu,
  • a další (viz úloha U031A ).
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Pružnost vedení IT vzhledem k nově definovaným požadavkům byznysu,
 • Dostatečné finanční a personální zdroje pro realizaci nových strategických požadavků,
 • Dostatečně jasně formulované strategické požadavky na straně byznysu a kvalifikované ocenění jejich efektů vzhledem k očekávaným nákladům.
4. “Revize IT strategie dle požadavků byznysu“ - klíčové aktivity
 • Aktualizace cílů IT v podniku ve vazbě aktuální byznys strategii a byznys modelu,
 • Definování podpory podnikových procesů informatikou - podpora podnikových procesů a specifikace priorit jednotlivých procesů vzhledem k prioritám byznysu. Primárně se návrhy zaměřují na základní (core) procesy, na nichž je podnik postaven a které mu přinášejí rozhodující přínosy,
 • Návrh změn v portfoliu IT služeb - ve vazbě na návrhy podpory hlavních podnikových procesů se definuje, resp. redefinuje portfolio IT služeb s primárním zaměřením na strategické IT služby, tj. ty, které podniku přispívají na zajištění jeho konkurenceschopnosti.