Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace
Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG002
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace“ – přehled
 • Plán řešení informační strategie (U017A ),
 • Vyhodnocení dokumentů podnikové strategie (U019A ),
 • Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů (U020A )

2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Na naplánování postupu řešení informační strategie navazuje převzetí výsledků podnikové strategie a jejich verifikace z pohledu informatiky.
 • V této úloze se analyzují dokumenty podnikové strategie (cíle strategie, podnikové programy rozvoje apod.), a to s využitím metod SWOT analýzy, BSC (M002 ), RPZ , a dalších. Identifikují se v nich ty faktory, které budou vyžadovat informatickou podporu, resp. budou mít vliv na rozvoj, provoz a využití podnikové informatiky.
 • Výstupem úloh je postupné shromažďování požadavků na budoucí stav podnikové informatiky a případně též návrh úprav podnikové strategie tam, kde by podniková informatika mohla přispět k ještě větším efektům, než bylo původně v podnikové strategii plánováno.
3. Konceptuální model řešení informační strategie
 • Konceptuální model informační strategie (IST), v daném případě podle metodiky MMDIS (M131 ) definuje proces tvorby IST , který se skládá ze tří hlavních skupin činností:
  • popisu a hodnocení současného stavu IS/ICT,
  • definice cílového stavu IS/ICT,
  • návrhu cesty transformace současného stavu do stavu cílového.
4. Scénáře - otázky, problémy ve vztahu k úlohám
 • Je třeba řešit propojení strategie byznysu a IT (S031 ),
 • IT funguje rutinně, nepřispívá ke zvyšování výkonnosti podniku (S032 ),
 • Je třeba hledat cesty, jak pomocí IT zlepšit pozici podniku na trhu (S035 ),
 • Řízení vztahu informatiky k byznysu je neefektivní (S038 ),
 • Definování a uplatňování byznys procesů v praxi je problematické a nekvalitní (S039 ).
5. Faktory ovlivňující úlohy skupiny
 • Faktory Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ), zejména Stav hospodářského prostředí (F030 ) a Stav legislativy (F034),
 • Úroveň managementu (FSG050 ), především Podniková kultura (F050 ).
6. Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie“ – vazby na ostatní oblasti řízení podniku
 • Strategické analýzy (UQ001A ),
 • Formulace podnikové strategie (UQ002A ),
 • Řízení podnikové výkonnosti (UQ003A ).
 • V rámci řízení IT podniku navazují na úlohy „Plánování…“ zejména další skupiny úloh strategického řízení IT, tj.:
  • Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ),
  • Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ),
  • Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ).
7. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách skupiny
 • Vyhodnocení závěrů podnikové strategie vzhledem ke strategii IT se uskutečňuje v kooperaci manažerů podniku - CEO (RQ001 ), CFO (RQ002 ), CMO (RQ003 ), manažera obchodu (RQ004 ) a manažerů IT, především CIO (R101 ), Manažer IT služeb (R102 ) a Manažer rozvoje IT (R104 ).
 • Plán informační strategie se obvykle připravuje na podnět některého z podnikových manažerů (RGQ00 ), nejlépe generálního ředitele, CEO (RQ001 ), nebo vlastníka (RQ000 ). Na realizaci úloh Plánování informační strategie se podílí celý manažerský tým IT (RG100 ), hlavní zodpovědnost má informační ředitel, CIO (R101 ).
8. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh skupiny
 • Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Byznys model podniku (DQ006A ).
 • Na výstupu je:
  • Plán řešení informační strategie (D011A ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.