Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace
Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG002
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
 • U každé komponenty je pak uveden přehled skupin nebo podskupin dané komponenty s možností dalšího výběru.
2. Účel a zaměření úloh
 • Na naplánování postupu řešení informační strategie navazuje převzetí výsledků podnikové strategie a jejich verifikace z pohledu informatiky.
3. Přehled úloh
 • Do skupiny úloh spadají tyto úlohy (druhá závorka obsahuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví maticích vztahů zobrazených dále):
  • Plán řešení informační strategie (U017A ) – ( Plán ),
  • Vyhodnocení dokumentů podnikové strategie (U019A ) – ( Strateg ),
  • Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů (U020A ) – ( Faktory ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • „Scénáře ve strategickém řízení IT“ (SG000 ),
 • „Scénáře v řízení IT služeb“ (SG100 ),
 • „Scénáře v řízení IT ekonomiky“ (SG300 ),
 • Přehled všech scénářů MBI je na stránce „ Scénáře – úvod a souhrnný přehled “ (SG0 ).
5. Role
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • „Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • „Analytické dokumenty pro řešení informační strategie“ (DSG020 ),
 • „Dokumenty návrhu informační strategie“ (DSG040 ),
 • „Strategické a organizační „Dokumenty podniku“ (DSGQ01 ),
 • „Dokumenty a data finančního řízení podniku“ (DSGQ05 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • „Metriky kvality podnikové informatiky“ (ISG050 ),
 • „Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT“ (ISG220 ),
 • „Metriky finančního řízení podniku“ (ISGQ00 ),
 • „Metriky řízení prodeje v podniku“ (ISGQ10 ),
 • „Metriky řízení marketingu“ (ISGQ20),
 • „Metriky organizace a správy podniku“ (ISGQ90),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory řešení
 • Podnik - základní charakteristiky“ (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh“ (FSG030 ),
 • Řízení, organizace“ (FSG050 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Pracovní metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Metodiky řízení informatiky“ (MG100 ),
 • Přehled metod v MBI je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
10. Plánování informační strategie v kontextu podnikového řízení a řízení IT

Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.