Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina životních situací : Scénáře v řízení IT ekonomiky
Scénáře v řízení IT ekonomiky
Kód skupiny scénářů

Standardní kód skupiny scénářů v MBI.

:
SG300
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny scénářů

1. Přehled scénářů řízení IT ekonomiky:
  • Náklady na IT je třeba analyzovat a připravovat nové plány nákladů (S301 ),
  • Podnik je ve fázi přípravy plánů a rozpočtů na informatiku (S331 ),
  • Ekonomické a mimoekonomické IT efekty je třeba průběžně analyzovat (S351 ),
  • Je třeba připravit podklady pro investiční plány v IT (S371 ).
2. Řešení scénářů v úlohách a skupinách úloh
  • Scénář Náklady na IT je třeba analyzovat a připravovat nové plány nákladů “ je řešen ve skupinách úloh Řízení nákladů na IT (TG301 ), Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení projektu (TG401 ) a na celopodnikové úrovni Finanční řízení podniku (TGQ050 ) a Controlling (TGQ090 ).
  • Scénář Podnik je ve fázi přípravy plánů a rozpočtů na informatiku “ je řešen ve skupinách úloh Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ), Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení projektu (TG401 ) a na celopodnikové úrovni Finanční řízení podniku (TGQ050 ).
  • Scénář Ekonomické a mimoekonomické IT efekty je třeba průběžně analyzovat “ je řešen ve skupinách úloh Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ), Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení projektu (TG401 ) a na celopodnikové úrovni Finanční řízení podniku (TGQ050 ).
  • Scénář Je třeba připravit podklady pro investiční plány v IT “ je řešen ve skupinách úloh Řízení investic do IT (TG303 ), Řízení portfolia projektů (TG103 ) a na celopodnikové úrovni Řízení majetku (TGQ300 ).