Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina životních situací : Scénáře v řízení IT ekonomiky
Scénáře v řízení IT ekonomiky
Kód skupiny scénářů

Standardní kód skupiny scénářů v MBI.

:
SG300
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny scénářů

1. Poznámka:
  • Celková charakteristika scénářů zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel scénářů
  • Účelem skupiny scénářů je formulovat výchozí analytické otázky a problémy pro řešení úloh v rámci oblastí řízení ekonomiky IT, tj. nákladů na IT, efektů IT a investic do IT.
3. Přehled scénářů
  • Náklady na IT je třeba analyzovat a připravovat nové plány nákladů (S301 ),
  • Podnik je ve fázi přípravy plánů a rozpočtů na informatiku (S331 ),
  • Ekonomické a mimoekonomické IT efekty je třeba průběžně analyzovat (S351 ),
  • Je třeba připravit podklady pro investiční plány v IT (S371 ).
4. Řešení scénářů v úlohách
  • Řízení nákladů na IT (TG301 ),
  • Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ),
  • Řízení investic do IT (TG303 ).