Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Jak hodnotit ekonomické i mimoekonomické efekty IT.
Jak hodnotit ekonomické i mimoekonomické efekty IT.
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S351
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1.
1. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem. Další doporučení jsou uvedena v následujících bodech:

  • Efekty nejlépe mohou měřit klíčoví uživatelé či vlastníci projektu, kteří mají možnost nejlépe posoudit efekty konkrétních změn.
  • V současné době se stále větší význam přiřazuje k efektům strategickým, které se často velmi obtížně exaktně vyčíslují.
  • Na zjišťování efektů je nutné vynaložit náklady, které je u hodnocení efektů potřeba vždy zohlednit.
  • V oblasti analýz a plánování výnosů a efektů IT lze využít analytické aplikace, jejichž návrh je v MBI obsažen v návrhu aplikace (A303A ).