Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Jak hodnotit ekonomické i mimoekonomické efekty IT.
Jak hodnotit ekonomické i mimoekonomické efekty IT.
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S351
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Existuje zájem managementu na sledování a vyhodnocování dosahovaných efektů z IT?
 2. Má vedení podniku alespoň základní informace o efektech, které informatika přináší?
 3. Posuzují se dosahované IT efekty oproti vynaloženým nákladům ?
 4. Zjišťují a vyhodnocují se efekty informatiky a využívají se k jejímu řízení?
 5. Jaké jsou reálné možnosti exaktního vyjádření efektu ?
 6. Mají efekty z IT i charakter přímých nebo nepřímých finančních výnosů ?
 7. Jsou efekty jasně kategorizovány a rozlišeny na ekonomické a mimoekonomické?
 8. Určují se priority IT efektů vzhledem k potřebám podniku?
 9. Je jasně určeno, kdy se IT efekty plánují, zjišťují a vyhodnocují?
 10. Jsou potenciální efekty definovány již na úrovni jednotlivých projektových záměrů ?
 11. Jsou definovány zodpovědnosti pracovníků za dosažení plánovaných efektů IT?
 12. Jak jsou očekávané a plánované efekty projednávány a vyhodnocovány v rámci kooperace s externími dodavateli IT ?
 13. Jsou ekonomické i mimoekonomické efekty součástí SLA ?
 14. Jsou na dosahované efekty vázány odměny pro externí dodavatele, případně i pro vlastní IT útvar?
 15. Využívá se vyhodnocování dosahovaných IT efektů speciálních analytických aplikací ?
 16. Rozhodujícím zdrojem informatických efektů jsou aplikace, ale úroveň jejich využití je silně závislá na kvalitě a motivaci jejích uživatelů – jak tuto kvalitu a motivaci posilovat?
 17. Informatika i její aplikace mají v podniku infrastrukturní charakter a tedy její efekty jsou vesměs propojeny i s jinými aktivitami či změnami v podniku, tj. procesními, organizačními nebo personálními. Otázkou je, jak informatické efekty očistit od ostatních ?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Analýzy dosahovaných efektů IT služeb (U332A ),
 • Analýzy a plánování výnosů z IT služeb (U331A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Efekty nejlépe mohou měřit klíčoví uživatelé či vlastníci projektu, kteří mají možnost nejlépe posoudit efekty konkrétních změn.
 • V současné době se stále větší význam přiřazuje k efektům strategickým, které se často velmi obtížně exaktně vyčíslují.
 • Na zjišťování efektů je nutné vynaložit náklady, které je u hodnocení efektů potřeba vždy zohlednit.