Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Analyzují se náklady na IT
Analyzují se náklady na IT
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S301
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Existuje potřeba nákladových analýz IT na úrovni managementu IT (CIO a další) a v jaké periodicitě?
 2. Existuje potřeba nákladových analýz IT na úrovni managementu podniku , případně nadřízených orgánů a v jaké periodicitě?
 3. Jsou k dispozici analytické funkce pro analýzy nákladů na IT v rámci existujících aplikací provozovaných v podniku?
 4. Jsou k dispozici přesné účetní podklady specifické pro řízení IT ekonomiky, zejména analýzy nákladů?
 5. Provádějí se analýzy dodavatelů podle jejich nákladové úrovně, identifikují se dodavatelé s extrémně vysokými cenami?
 6. Provádějí se analýzy nákladů podle jednotlivých podnikových útvarů ?
 7. Provádějí se analýzy vývoje nákladů na IT v čase , meziroční srovnání nákladů, sledování extrémních výkyvů v nákladech?
 8. Náklady na IT se vyhodnocují a plánují i s respektováním ekonomické situace podniku , nepřesahují náklady na informatiku možnosti podniku?
 9. Do jaké míry ovlivňují implementace velkých IT projektů celkové náklady na IT?
 10. Do jaké míry ovlivňuje zrušení velkého projektu celkové náklady na IT?
 11. Jsou finanční prostředky pro inovace IT v souladu s potřebami podniku a vývojovými trendy dostatečné?
 12. Existují jasně určené zodpovědnosti za náklady na IT v rámci podniku?
 13. Analyzují se náklady na IT podle jednotlivých fází řešených projektů?
 14. Je účelné analyzovat náklady na IT podle definovaných IT služeb ?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Účtování IT služeb (U301A ),
 • Nákladové analýzy IT služeb (U302A ),
 • Ekonomická analýza sourcingu (U305A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Předpokladem pro efektivní řízení nákladů v IT je analytická účetní evidence podniku respektující specifické potřeby IT ekonomiky,
 • Je účelné využít podle potřeb modifikovat obsah úlohy Analýzy nákladů na IT (U302A ) dokumentující doporučený postup, podmínky úspěšné realizace úlohy, hlavní doporučení pro realizaci dané úlohy a vymezující všechny podstatné vazby na ostatní objekty podnikového řízení a řízení jeho IT.