Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba připravit podklady pro investiční plány v IT
Je třeba připravit podklady pro investiční plány v IT
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S371
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
  1. Připravuje a realizuje podnik dostatek investičních akcí v IT vzhledem k potřebám podniku a nabídce na IT trhu?
  2. Je dostatečná efektivita a návratnost investic do informatiky?
  3. Do jaké míry vládne v podniku důvěra v investiční akce do IT?
  4. Je podnik připraven vyčíslovat návratnost investic do IT z důvodů žádostí o dotace?
2. Řešení v úlohách MBI:
  • Příprava investičního plánu na IT (U351A ),
  • Hodnocení návratnosti investic do IT (U352A ).
3. Doporučení, praktiky
  • Pro hodnocení návratnosti investic lze obvykle využít standardní metody ROI, NPV, IRR, problém je v tom získat pro ně relevantní vstupní data, např. pro ROI identifikovat zisku z datového skladu je obvykle problém,
  • V souvislosti s dotacemi je třeba vyčíslovat náklady na IT a jejich investice, ale i ekonomické a mimoekonomické efekty, které tyto investice mají přinést. Požadovanou metodou v této oblasti je CBA