Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina rolí : Role – úvod a souhrnný přehled
Role – úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny rolí

Standardní kód skupiny rolí v MBI.

:
RG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny rolí – pracovní zaměření, profesní náplň.

1. Podstata a účel rolí
 • Role určují, jaké kompetence a povinnosti bude mít pracovník v řešení problémů v určité specifické oblasti.
 • V každé pracovní pozici může pracovník vykonávat řadu různých rolí .
 • Tak např. pracovník obsazený do pracovní pozice vedoucí IT provozu může v této pracovní pozici vykonávat roli člena komise IT Governance, nebo člena komise IT nákupu. Naopak roli člena komise nákupu IT může vykonávat řada pracovníků zařazených do různých pracovních pozic.
 • Smyslem rolí je přesněji vyjádřit, jak jsou nebo mají být úlohy v řízení IT i byznysu personálně zajištěny, resp. jaká je personální náročnost na realizaci jednotlivých úloh.
 • Rolím jsou přiřazovány pracovní činnosti a zodpovědnosti v podniku a IT a jsou tak základem pro návrhy a úpravy organizace podniku i informatiky, změny náplně činností a zodpovědností podle potřeb a situace podniku apod.
2. Přehled skupin rolí
 • Řídící pracovníci v IT (RG100 ),
 • Řídící pracovníci projektů (RG150 ),
 • Pracovníci obchodních a školicích služeb (RG200 ),
 • Analytici, systémoví analytici (RG300 ),
 • Vývojáři (RG400 ),
 • Návrháři a správci databází (RG500 ),
 • Systémoví administrátoři (RG600 ),
 • Technici a operátoři (RG700 ),
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ),
 • OVM - vedení a vedoucí odborů (RGQ50XGO ),
 • OVM - vedoucí oddělení – služby (RGQ60XGO )
 • OVM - vedoucí oddělení – majetek (RGQ65XGO ).