Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina rolí : Role – úvod a souhrnný přehled
Role – úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny rolí

Standardní kód skupiny rolí v MBI.

:
RG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny rolí – pracovní zaměření, profesní náplň.

1. Poznámka
 • Celkový přehled rolí, jejich skupin je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Podstata a účel rolí
 • Role určují, jaké kompetence a povinnosti bude mít pracovník v řešení problémů v určité specifické oblasti.
 • V každé pracovní pozici může pracovník vykonávat řadu různých rolí .
 • Tak např. pracovník obsazený do pracovní pozice vedoucí IT provozu může v této pracovní pozici vykonávat roli člena komise IT Governance, nebo člena komise IT nákupu. Naopak roli člena komise nákupu IT může vykonávat řada pracovníků zařazených do různých pracovních pozic.
 • Smyslem rolí je přesněji vyjádřit, jak jsou nebo mají být úlohy v řízení IT i byznysu personálně zajištěny, resp. jaká je personální náročnost na realizaci jednotlivých úloh.
 • Rolím jsou přiřazovány pracovní činnosti a zodpovědnosti v podniku a IT a jsou tak základem pro návrhy a úpravy organizace podniku i informatiky, změny náplně činností a zodpovědností podle potřeb a situace podniku apod.
 • Role jsou strukturovány na skupiny rolí - jednotlivé role.
 • Role jsou dokumentovány těmito atributy :
  • funkční náplň role,
  • požadované znalosti a dovednosti,
  • kompetence role.
3. Přehled skupin rolí
 • Pracovníci podniku :
  • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
  • Pracovníci podniku – správa (RGQ30 ),
  • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro vybraná odvětví:
  • Specialisté pro řízení obchodních center (RGQ50XOC ),
  • Specialisté pro řízení cestovních kanceláří (RGQ61XTA ),
  • Specialisté pro řízení hotelů (RGQ62XHT ), Specialisté pro řízení autoservisů (RGQ68XAS ),
 • Podniková analytika:
  • Specialisté pro podnikovou analytiku - Business Analytics (RGQ100 ),
 • Pracovníci OVM :
  • OVM - vedení a vedoucí odborů (RGQ50XGO ),
  • OVM - vedoucí oddělení – služby (RGQ60XGO )
  • OVM - vedoucí oddělení – majetek (RGQ65XGO ).
 • Pracovníci v IT :
  • Řídící pracovníci v IT (RG100 ),
  • Řídící pracovníci projektů (RG150 ),
  • Pracovníci obchodních a školicích služeb (RG200 ),
  • Analytici, systémoví analytici (RG300 ),
  • Vývojáři (RG400 ),
  • Návrháři a správci databází (RG500 ),
  • Systémoví administrátoři (RG600 ),
  • Technici a operátoři (RG700 )