Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina rolí : OVM - vedoucí oddělení - služby
OVM - vedoucí oddělení - služby
Kód skupiny rolí

Standardní kód skupiny rolí v MBI.

:
RGQ60XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny rolí – pracovní zaměření, profesní náplň.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika rolí zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel skupiny rolí
 • Účelem skupiny rolí je vymezit jejich funkční náplň, požadované znalosti a dovednosti a kompetence pracovníků, vedoucích oddělení OVM zaměřených vesměs na poskytování služeb OVM podnikům a občanům na vnitřní řízení a aktivity OVM.
3. Přehled rolí
 • Vedoucí oddělení finančního hospodaření (RQ521XGO),
 • Vedoucí oddělení poplatků (RQ522XGO),
 • Vedoucí oddělení rozpočtu (RQ523XGO),
 • Vedoucí technickoekonomického oddělení (RQ524XGO),
 • Vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky školství (RQ526XGO),
 • Vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů (RQ527XGO),
 • Vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší (RQ537XGO),
 • Vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky kultury, sportu a volného času (RQ538XGO),
 • Vedoucí bytového oddělení (RQ539XGO),
 • Vedoucí personálního oddělení (RQ541XGO),
 • Vedoucí oddělení vzdělávání (RQ542XGO),
 • Vedoucí ekonomiky práce (RQ543XGO),
 • Vedoucí oddělení styku s veřejností (RQ544XGO),
 • Vedoucí oddělení krizového řízení (RQ546XGO),
 • Vedoucí právního oddělení (RQ547XGO).
4. Podíl rolí skupiny na řešení úloh
 • Strategické řízení orgánu samosprávy (TGQ700XGO ),
 • Řízení ekonomiky orgánu samosprávy (TGQ710XGO ),
 • Podpora podnikání (TGQ720XGO ),
 • Sociální rozvoj (TGQ730XGO ),
 • Územní rozvoj (TGQ740XGO ),
 • Řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (TGQ750XGO ),
 • Správa majetku OVM a řízení veřejných zakázek (TGQ760XGO ),
 • Řízení nákupu zboží, materiálu služeb pro OVM (TGQ770XGO ),
 • Řízení lidských zdrojů v orgánu samosprávy (TGQ780XGO ),
 • Řízení třetích stran a komunikace (TGQ790XGO ),
 • Právní a administrativní zajištění orgánu samosprávy (TGQ800XGO ),
 • Řízení a poskytování IT služeb v samosprávě (TGQ810XGO ).