Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení a poskytování služeb ve VS
Řízení a poskytování služeb ve VS
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ630XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Účel a zaměření skupiny úloh „Řízení a poskytování služeb ve VS“

Řízení služeb v orgánu VS zahrnuje tyto základní úlohy:

*/evidence aktuálně poskytovaných služeb a správa katalogu služeb, */analýzy využití, kvality a problémů poskytovaných služeb, */plánování nových služeb VS, resp. rozvoj stávajících služeb.

Účelem skupiny úloh „Řízení a poskytování služeb ve VS“ je:

  • poskytovat, plánovat a rozvíjet služby VS pro občany i podnikatelské subjekty, které zefektivní jejich komunikaci s orgány VS a přispějí ke zvyšování jejich spokojenosti, úspěšnosti a výkonnosti (zejména u podnikatelských subjektů),
  • zajistit racionální využívání služeb VS (vlastních i externích) pracovníky orgánu VS podporovat zvyšování jejich výkonnosti a efektivnosti,
  • poskytovat vedoucím pracovníkům orgánu VS kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o dalším rozvoji služeb poskytovaných vlastním orgánem VS i pro požadavky a náměty na celý systém služeb VS,
  • zajistit potřebnou informovanost občanů, podnikatelských subjektů i vlastních pracovníků orgánu VS o existujících službách VS a jejich racionálním využívání.
2. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.