Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení a poskytování IT služeb v samosprávě
Řízení a poskytování IT služeb v samosprávě
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ810XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření úloh řízení IT služeb
 • Poskytovat občanům i právnickým subjektům kvalitní IT služby a racionalizovat jejich komunikaci se samosprávou,
 • Dosahovat potřebnou ekonomickou efektivnost při rozvoji vlastního IT.
3. Přehled úloh řízení IT služeb:
 • Evidence a analýzy poskytovaných IT služeb (UQ811AXGO ) – (Evidence),
 • Návrh architektur OVM (UQ812AXGO ) – (Architekt.),
 • Analýzy IT ekonomiky (UQ814AXGO ) – (Ekonomika),
 • Analýza produktů a služeb ve veřejné správě (UQ814BXGO ) – (Produkty),
 • Analýzy rozvoje a provozu IT (UQ814CXGO ) – (Analýzy),
 • Plánování nových IT služeb a IT projektů (UQ815AXGO ) – (Plány).
4. Scénáře řízení IT služeb:
 • Řeší se řízení IT služeb (SG100 ), řízení zdrojů IT (SG200 ) a řízení IT ekonomiky,
 • Scénáře k jednotlivým typům úloh (evidenční, transakční,…): „Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v řízení IT služeb
 • Role řízení samosprávy: „Pracovníci v samosprávě“ (RGQ50XGO ).
 • Vybrané role pro řízení IT služeb:
  • Informační manažer, CIO (R101 ), Manažer IT služeb (R102 ),
  • Byznys architekt (R301 ), Byznys analytik (R302 ),
  • Starosta (RQ511XGO), Místostarosta (RQ512XGO),
  • Vedoucí ekonomického odboru (RQ515XGO),
 • Celkový přehled rolí v MBI: Role – úvod a souhrnný přehled (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh řízení IT služeb
 • Přehled dokumentů pro jednotlivé oblasti řízení IT je na těchto stránkách:
  • Dokumenty strategického řízení IT (DG000 ),
  • Dokumenty řízení IT služeb (DG100 ),
  • Dokumenty řízení IT zdrojů (DG200 ),
  • Dokumenty IT ekonomiky (DG300 ),
  • Dokumenty řízení rozvoje IT služeb (DG400 ),
  • Dokumenty řízení provozu IT (DG700 ).
7. Metriky úloh řízení IT služeb
 • Vybrané metriky pro řízení IT služeb OVM:
  • Počet IT služeb poskytovaných v daném období právnickým subjektům (IQ8001XGO), Počet IT služeb poskytovaných v daném období občanům (IQ8002XGO),
  • Kvalita poskytovaných IT služeb (IQ8003XGO),
  • Náklady na poskytované IT služby (IQ8004XGO), Výnosy a efekty z IT služeb (IQ8005XGO).
8. Faktory řízení IT služeb
 • Podstatné faktory pro řízení OVM jsou na stránkách „Úroveň managementu“ (FSG050 ), „Poskytování IT služeb, provozní a rozvojové modely“ (FG100 ) a „Podniková analytika, Business Analytics, BA“ (FG400 ),
 • Vybrané faktory řízení IT služeb OVM:
  • Stav legislativy (F034), IT strategie a její zvolený typ (F081 ),
  • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ),
  • Cloud computing (F100 ), Veřejný (Public) cloud computing (F101 ),
  • Úroveň a formy sourcingu (F120 ),
  • Business intelligence, BI (F400 ), Self Service Business Intelligence, SSBI (F455 ),
  • Řízení výkonnosti eGovernmentu (F433 ),
9. Metody řízení IT služeb
 • Přehled nejužívanějších metod ve vztahu k IT je zejména na stránkách:
  • „Metodiky řízení informatiky“ (MG100 ),
  • „Standardy a normy v informatice“ (MG200 ), Rámce v informatice“ (MG300 ),
  • „Metodiky řízení projektů“ (MG400 ), „Metodiky řešení projektů“ (MG500 ),
 • Vybrané metody:
  • Corporate Performance Management, CPM (M001 ),
  • ITIL, IT Infrastructure Library, (M101 ), COBIT (M102 ), CMMI (M103 ),
  • Datové modelování (M501 ), Procesní modelování (M502 ), Dimenzionální modelování (M504 ),
  • Scrum (M526 )
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.