Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení a poskytování IT služeb v samosprávě
Řízení a poskytování IT služeb v samosprávě
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ810XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Řízení IT služeb OVM“ – přehled úloh:
 • Skupina úloh řízení služeb IT zahrnuje tyto úlohy:
  • Evidence a analýzy poskytovaných IT služeb (UQ811AXGO ),
  • Návrh architektur OVM (UQ812AXGO ),
  • Analýzy IT ekonomiky (UQ814AXGO ),
  • Analýza produktů a služeb ve veřejné správě (UQ814BXGO ),
  • Analýzy rozvoje a provozu IT (UQ814CXGO ),
  • Plánování nových IT služeb a IT projektů (UQ815AXGO ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je:
  • poskytovat občanům i právním subjektům kvalitní IT služby a racionalizovat jejich komunikaci se samosprávou,
  • dosahovat potřebnou ekonomickou efektivnost při rozvoji vlastního IT,
  • zajistit racionální úroveň sourcingu IT ,
  • zajistit racionální plánování a rozvoj vlastní infrastruktury a aplikací s respektováním organizačních, personálních, finančních i technických omezení.
3. Scénáře skupiny úloh
 • Řeší se řízení IT služeb (SG100 ), řízení zdrojů IT (SG200 ) a řízení IT ekonomiky (SG300 ).
4. Poznámky, reference
 • ZIMMERMANNOVÁ, M.: Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR, VŠE, 2018
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.