Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení a poskytování IT služeb v samosprávě
Řízení a poskytování IT služeb v samosprávě
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ870XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. “Řízení a poskytování IT služeb v samosprávě“ - přehled úloh
 • Návrh architektury IT služeb eGovernmentu (UQ871AXGO),
 • Analýza produktů a služeb v samosprávě (UQ872AXGO),
 • Vytvoření katalogu aplikací - samospráva (UQ873AXGO ),
 • Napojení agendového informačního systému k základním registrům (UQ874AXGO).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je:
  • poskytovat, plánovat a rozvíjet IT služby VS pro občany i podnikatelské subjekty , které zefektivní jejich komunikaci s orgány VS a přispějí ke zvyšování jejich spokojenosti, úspěšnosti a výkonnosti (zejména u podnikatelských subjektů),
  • zajistit racionální využívání IT služeb VS (vlastních i externích) pracovníky orgánu VS podporovat zvyšování jejich výkonnosti a efektivnosti,
  • poskytovat vedoucím pracovníkům orgánu VS kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o dalším rozvoji služeb poskytovaných vlastním orgánem VS i pro požadavky a náměty na celý systém služeb VS,
  • zajistit potřebnou informovanost občanů, podnikatelských subjektů i vlastních pracovníků orgánu VS o existujících službách VS a jejich racionálním využívání.
3. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.