Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Stav legislativy
Stav legislativy
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F034
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-15
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Faktor představuje s ouhrn dopadů zákonů a norem na IT podniků, všechny legislativní omezení, která je třeba, zejména na aplikační úrovni dodržovat .
2. Efekty a výhody
  1. Potřebná základna pro řešení vztahů zákazníků s dodavateli ,
  2. Definované podmínky v software vyplývající z autorského zákona.
3. Problémy a omezení
  1. Časté změny legislativy a jejich promítání do aplikací,
  2. Obvykle krátká doba na promítání změn do aplikací,
  3. Nekvalitní a nejednoznačné zákony .