Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metod : Standardy a normy v informatice
Standardy a normy v informatice
Kód skupiny metod

Standardní kód skupiny metod v MBI

:
MG200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metod – obsahové zaměření, způsob využití.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika standardů a norem zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled vybraných norem v informatice
 • ISO/IEC 12207 (M201 ),
 • ISO 9001:2008 (M202 ),
 • ISO 9000 (M203 ),
 • ISO/IEC15000 (M204 ),
 • ISO/IEC 19000 (M205 ),
 • ISO/IEC 20000 (M206 ),
 • ISO/IEC 27000 (M207 ),
 • ISO/IEC 29110 Life-Cycle Profiles for Very Small Entities (M208 ),
 • ISO/IEC 38000 (M209 ).
3. Využití norem v úlohách a skupinách úloh
 • Uvedené standardy se využívají v různé míře a na různé úrovni ve všech doménách řízení IT, tj. strategickém (DO090 ), řízení IT služeb (DO100 ), řízení IT zdrojů (DO200 ), řízení IT ekonomiky (DO300 ), řízení rozvoje (DO400 ) a řízení provozu (DO700 ).