Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : ISO/IEC 15000
ISO/IEC 15000
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M204
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. ISO/IEC 15000 - celková charakteristika
  • Normy v rámci 15000 zahrnují:
    • ISO/IEC 15504 s označením SPICETM (Software Process Improvement and Capability Determination) definuje postup při posuzování procesů a stanoví minimální požadavky pro realizaci posuzování, které zajišťují konzistenci a opakovatelnost posuzování. Norma definuje jak posuzování schopností jednotlivých procesů, tak i zralost na úrovni celé organizace (část 7 Assessment of Organizational Maturity),
    • ISO/IEC 15288 Norma definující referenční model procesů vývoje systému .