Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení provozu IT
Řízení provozu IT
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO700
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámky:
  • Celková, detailnější charakteristika domény Řízení provozu IT je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
  • Stránka domény i přiložený dokument bezprostředně navazují na stránku a dokument obsahující základní, souhrnné informace k MBI – „ MBI - mapa řešení “ (DO0 ).
2. Zaměření a účel domény
  • Úlohy domény jsou zaměřeny na zajištění běžného provozu a správu IT prostředků a kapacit a ve vazbě k tomu na řešení různých mimořádných stavů, problémů, uživatelských požadavků , včetně řízení service desku.
3. Oblasti řízení IT provozu
  • Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ),
  • Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
4. Vazby úloh řízení IT provozu na ostatní komponenty

5. Řízení IT provozu
  • Detailněji – viz přiložený dokument
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně