Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení provozu IT
Řízení provozu IT
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO700
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Přehled skupin úloh řízení provozu IT
 1. Řízení a správa IT zdrojů - (TG701 ),
 2. Řízení incidentů, problémů a požadavků - (TG730 ).
2. Zaměření a účel domény
 • Úlohy domény jsou zaměřeny na zajištění běžného provozu a správu IT prostředků a kapacit a ve vazbě k tomu na řešení různých mimořádných stavů, problémů, uživatelských požadavků , včetně řízení service desku.
3. Obsah skupin úloh řízení provozu IT
 • Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ):
  • Správa IT infrastruktury (U701A ), Správa databází (U702A ), Správa aplikací (U703A ), Správa provozu outsourcované aplikace (U703B ), Správa softwarových aktiv (U704A ), Softwarový audit (U705A ),
 • Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ):
  • Řízení incidentů (U731A ), Řízení problémů (U732A ), Řízení uživatelských požadavků (U733A ), Řízení externího service-desku (U734A ), Řízení interního service-desku (U734B ), Řízení provozních změn (U735A ), Řízení uvolnění a nasazení (U736A ).
4. Metriky – ukazatelé využívané v řízení provozu IT, ve vazbě k dimenzím -
 • Metriky řízení a správy IT zdrojů (ISG600 ),
 • Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT (ISG630 ),
 • Základní metriky IT služeb (ISG100 ),
 • Metriky plánování IT služeb (ISG120 ),
 • Metriky bezpečnosti IT služeb (ISG160 ),
 • Metriky sourcingu (ISG060 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ).
5. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování ukazatelů provozu IT
6. Faktory – vymezující prostředí řízení provozu IT
 • Velikost podniku (FSG000 ),
 • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
 • Úroveň managementu (FSG050 ),
 • Cloud computing a jeho služby (FSG100 ),
 • Sourcing (FSG120 ),
 • Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb (FSG130 ),
 • Celopodnikové aplikace a řízení skladů (FSG300 ),
 • eBusiness a řízení externích vztahů podniku (FSG350 ),
 • Business intelligence – koncepty (FSG450 ),
 • Competitive Intelligence (FSG480 ),
 • ECM, Správa podnikového obsahu (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing (FSG550 ),
 • Faktory IT, techniky a infrastruktury (FG800 ),
 • Faktory IT - data, databáze, datové zdroje (FG900).
7. Aplikace – dokumentační příklady aplikací pro řízení provozu IT
 • Analýzy správy IT (A501A ),
 • Analýzy incidentů a problémů (A502A ),
 • Analýzy uživatelských požadavků (A503A ),
 • Hodnocení IT služeb (A101A ),
 • Analýzy plnění SLA (A102A ),
 • Plánování portfolia IT projektů (A103A ),
 • Analýzy kvality IT služeb (A104A ),
 • Analýzy bezpečnosti IT (A105A ).
8. Role - vymezené pozice pracovníků, jejich činnosti a požadované znalosti
 • Informační manažer, CIO (R101 ),
 • Manažer provozu IT (R105 ),
 • Manažer informační bezpečnosti (R106 ),
 • Manažer service-desku (R107 ),
 • Dodavatel (R109 ),
 • Manažer řízení problémů (R110 ),
 • Správce integrační platformy (R408 ),
 • Správce databází (R502 ),
 • Správce dat a jejich kvality (R503 ),
 • Správce aplikací a IT služeb (R601 ),
 • Správce serverů (R602 ),
 • Správce počítačové sítě (R603 ),
 • Správce webu (R604 ),
 • Specialista v oblasti IT bezpečnosti (R605 ),
 • Správce osobních údajů (R606 ),
 • Správce softwarových aktiv (R607 ),
 • Technik IT infrastruktury (R701 ),
 • Technik uživatelské podpory IT (R702 ).
9. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh – dokumenty, databáze, provozu IT
 • Provozní dokumentace (DSG700 ),
 • Dokumenty nestandardních stavů a service-desku (DSG720 ),
 • Dokumenty evidence IT služeb a SLA (DSG100 ),
 • Dokumenty plánování IT služeb (DSG120 ),
 • Dokumenty řízení bezpečnosti IT služeb (DSG140 ),
 • Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu (DSG060 ),
 • Dokumenty realizace informační strategie (DSG070 ).
10. Scénáře – problémy a otázky v řízení provozu IT
 • Je nutné zajistit kvalitní správu, řešení výpadků a evidenci provozu IT (S701 ),
 • Zpracování požadavků na servis (S731),
 • Pro service desk se musí zajistit kvalitní služby a provoz (S733 ),
 • V podniku je potřeba uplatnit jasně nastavený systém řízení změn (S734 ),
 • Musí být definován systém nasazování aplikací i infrastruktury do provozu (S735 ).
11. Metody, metodiky, standardy, rámce v řízení provozu IT
 • ITIL, IT Infrastructure Library, (M101 ),
 • COBIT (M102 ),
 • CMMI (M103 ),
 • IT Balanced Scorecard (M105 ),
 • Corporate Performance Management, CPM (M001 ).
12. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně