Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení provozu IT
Řízení provozu IT
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO700
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámka:
  • Celková, detailnější charakteristika domény řízení IT provozu je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Zaměření a účel domény
  • Úlohy domény jsou zaměřeny na zajištění běžného provozu a správu IT prostředků a kapacit a ve vazbě k tomu na řešení různých mimořádných stavů, problémů, uživatelských požadavků , včetně řízení service desku.
3. Obsah skupin úloh řízení provozu IT
  • Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ):
    • Správa IT infrastruktury (U701A ), Správa databází (U702A ), Správa aplikací (U703A ), Správa provozu outsourcované aplikace (U703B ), Správa softwarových aktiv (U704A ), Softwarový audit (U705A ),
  • Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ):
    • Řízení incidentů (U731A ), Řízení problémů (U732A ), Řízení uživatelských požadavků (U733A ), Řízení externího service-desku (U734A ), Řízení interního service-desku (U734B ), Řízení provozních změn (U735A ), Řízení uvolnění a nasazení (U736A ).
4. Vazby a souvislosti úloh řízení IT provozu
  • Vazby a souvislosti úloh k ostatním komponentám jsou k dispozici na základní stránce "Řízení IT podniku" (DO001 ).
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně