Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení a správa IT zdrojů
Řízení a správa IT zdrojů
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG701
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
 • U každé komponenty je pak uveden přehled skupin nebo podskupin dané komponenty s možností dalšího výběru.
2. Účel a zaměření úloh
 • Cílem skupiny úloh je zajistit dodání smluvených IT služeb a zajistit provoz potřebných aplikací. Řízení provozu sleduje i dosažení optimální disponibility informačního systému, tzn. zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu, požadované doby odezvy jednotlivých aplikací, zajištění požadovaného výkonu, včetně jeho špičkového zatížení. Cílem je rovněž optimalizace nákladů na provoz IT.
3. Přehled úloh
 • Do správy IT spadají tyto úlohy (druhá závorka obsahuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví maticích vztahů zobrazených dále):
  • Správa infrastruktury - (U701A ) - zahrnuje správu sítě a dalších technologických zdrojů, tj. sledování a nepřetržitou kontrolu jednotlivých komponent technologické infrastruktury – ( Infra ),
  • Správa událostí (U701B) – ( Udál ),
  • Správa databází - (U702A ) - zahrnuje především sledování logů databáze, jejich vytížení, zajištění zálohování a archivace dat, obnovu dat atd. – ( DB ),
  • Zálohování dat (U702B ) – ( Záloh ),
  • Správa aplikací - (U703A ) - zahrnuje plánování zařazování aplikací do provozu, distribuce a automatická instalace SW - ( Apl ),
  • Speciální úlohou je správa outsourcovaných aplikací - (U703B ) – ( Outs ),
  • Správa softwarových aktiv - (U704A ) - zahrnuje zejména inventarizaci softwaru a soupis již nainstalovaných programů a zkontrolování legality - zahrnuje zejména inventarizaci softwaru a soupis již nainstalovaných programů a zkontrolování legality – ( SW ),
  • Softwarový audit - (U705A ) – ( Audit ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • „Scénáře v řízení provozu IT“ (SG500),
 • „Scénáře v řízení IT služeb“ (SG100 ),
 • „Scénáře v řízení zdrojů IT“ (SG200 ),
 • „Scénáře v řízení IT ekonomiky“ (SG300 ),
 • Přehled všech scénářů MBI je na stránce „ Scénáře – úvod a souhrnný přehled “ (SG0 ).
5. Role
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • „Návrháři a správci databází“ (RG500 ),
 • „Systémoví administrátoři“ (RG600 ),
 • „Technici a operátoři“ (RG700 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • „Provozní dokumentace“ (DSG700 ),
 • „Dokumenty nestandardních stavů a service-desku“ (DSG720 ),
 • „Dokumenty návrhů architektur“ (DSG050 ),
 • „Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu“ (DSG060 ),
 • „Dokumenty evidence IT služeb a SLA(DSG100 ),
 • „Dokumenty řízení bezpečnosti IT služeb“ (DSG140 ),
 • „Dokumenty řízení datových zdrojů“ (DSG200 ),
 • „Dokumenty řízení technologických zdrojů“ (DSG230 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT“ (DSG320 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • „Metriky řízení a správy IT zdrojů“ (ISG600 ),
 • „Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT“ (ISG630 ),
 • „Metriky sourcingu“ (ISG060 ),
 • „Základní „Metriky IT služeb“ (ISG100 ),
 • „Metriky řízení kvality IT služeb“ (ISG140 ),
 • „Metriky bezpečnosti IT služeb“ (ISG160 ),
 • „Metriky datových zdrojů a jejich kvality“ (ISG200 ),
 • „Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT“ (ISG240 ),
 • „Metriky řízení nákladů na IT“ (ISG400 ),
 • „Metriky organizace a správy podniku“ (ISGQ90),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory řešení
 • IT - technické a softwarové prostředky, data“ (FSG800 ),
 • Komunikace“ (FSG830 ),
 • Podnik - základní charakteristiky“ (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh“ (FSG030 ),
 • Řízení, organizace“ (FSG050 ),
 • Cloud computing a jeho služby“ (FSG100 ),
 • Sourcing(FSG120 ),
 • Architektury“ (FSG150 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Pracovní metody a metodiky
 • Metodiky řízení informatiky“ (MG100 ),
 • Standardy a normy v informatice“ (MG200 ),
 • Rámce v informatice“ (MG300 ),
 • Přehled metod v MBI je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.