Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení a správa IT zdrojů
Řízení a správa IT zdrojů
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG701
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řízení a správa IT zdrojů“ – přehled
 • Správa infrastruktury - (U701A ) - zahrnuje správu sítě a dalších technologických zdrojů, tj. sledování a nepřetržitou kontrolu jednotlivých komponent technologické infrastruktury,
 • Správa událostí (U701B),
 • Správa databází - (U702A ) - zahrnuje především sledování logů databáze, jejich vytížení, zajištění zálohování a archivace dat, obnovu dat atd.,
 • Zálohování dat (U702B ),
 • Správa aplikací - (U703A ) - zahrnuje plánování zařazování aplikací do provozu, distribuce a automatická instalace SW, speciální úlohou je správa outsourcovaných aplikací - (U703B ),
 • Správa softwarových aktiv - (U704A ) - zahrnuje zejména inventarizaci softwaru a soupis již nainstalovaných programů a zkontrolování legality - zahrnuje zejména inventarizaci softwaru a soupis již nainstalovaných programů a zkontrolování legality,
 • Softwarový audit - (U705A ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Skupina úloh zahrnuje veškeré řídící aktivity spojené s provozem celého informačního systému a jeho jednotlivých komponent.
 • Na rozdíl od skupiny úloh řízení technologických zdrojů (TG203 ), která má taktický charakter řízení a zaměřuje se na analýzy a plánování zdrojů, tato skupina úloha na skupinu úloh řízení technologických zdrojů navazuje, ale realizuje se na provozní úrovni, tj. sleduje charakteristiky reálného provozu (zatížení zdrojů, využití zdrojů atd.) a jejich průběh.
 • Cílem skupiny úloh je zajistit dodání smluvených IT služeb a zajistit provoz potřebných aplikací. Řízení provozu sleduje i dosažení optimální disponibility informačního systému, tzn. zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu, požadované doby odezvy jednotlivých aplikací, zajištění požadovaného výkonu, včetně jeho špičkového zatížení.
 • Cílem je rovněž optimalizace nákladů na provoz IT.
3. Scénáře - otázky, problémy
 • Je nutné zajistit kvalitní správu, řešení výpadků a evidenci provozu IT (S701 ).
4. „Řízení a správa IT zdrojů“ – vazby na ostatní oblasti řízení IT
 • Skupina úloh Řízení a správa IT zdrojů zahrnuje správu všech technologických zdrojů a navazuje tak přímo na skupinu úloh Řízení technologických zdrojů (TG203 ) a na skupinu Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ).
5. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Pro danou skupinu jsou nejvýznamnějšími Faktory IT aplikací (FG300) a Faktory IT infrastruktury (FG800 ).
 • Ve vztahu k možnostem externího zajištění provozu jsou podstatné i faktory v podskupinách Cloud computing a jeho služby (FSG100 ) a Sourcing (FSG120 ).
6. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Řízení a správu IT zdrojů zajišťuj na manažerské úrovni Manažer provozu IT (R105 ) v kooperaci s Informačním manažerem, CIO (R101 ), Manažerem informační bezpečnosti (R106 ) a Manažerem service-desku (R107 ).
 • Správu jednotlivých IT zdrojů realizují specialisté , zejména Správce dat a jejich kvality (R503 ), Správce aplikací a IT služeb (R601 ), Správce serverů (R602 ), Správce počítačové sítě (R603 ), Správce webu (R604 ), Specialista v oblasti IT bezpečnosti (R605 ), Správce softwarových aktiv (R607 ).
7. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Dokumentace skupiny úloh je v podskupině Provozní dokumentace (DSG700 ).
 • Provozní dokumentace navazuje převážně na dokumenty podskupin Dokumenty řízení technologických zdrojů (DSG230 ) a Dokumenty řízení datových zdrojů (DSG200 ).
8. Metriky
 • V úlohách se využívají Metriky řízení a správy IT zdrojů (ISG600 ).
 • Metriky správy zdrojů se úzce váží na Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT (ISG240 ) a na Metriky datových zdrojů a jejich kvality (ISG200 ).
9. Dimenze
 • Úlohy ve skupině se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na dimenzích IT služeb a zdrojů (DIG100 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.