Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : IT - technické a softwarové prostředky, data.
IT - technické a softwarové prostředky, data.
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG800
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Poznámka:
  • Celková, detailnější charakteristika faktorů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel faktorů
  • Účelem podskupiny je vymezit základní technické, softwarové a komunikační prostředky IT, včetně osobní informatiky.
3. Přehled faktorů
  • Prostředky osobní informatiky (F800),
  • Technické prostředky informatiky (F805),
  • Softwarové prostředky informatiky (F806).
4. Vliv faktorů na úlohy
  • Řízení technologických zdrojů (TG203 ),
  • Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ),
  • Plán transformace IT podniku do cílového stav (TG005 ),
  • Řízení nákladů na IT (TG301 ),
  • Řízení investic do IT (TG303 )