Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : IT - technické prostředky (hardware)
IT - technické prostředky (hardware)
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG810
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. IT - technické prostředky (hardware)
  • Technické prostředky (hardware) tvoří široká škála různých zařízení - počítače a přídavná zařízení (periferie), komunikační zařízení, zařízení spotřební elektroniky a díly a součástky IT .
  • Cílem podskupiny je uvést podstatné charakteristiky jednotlivých kategorií technických prostředků jako podklad pro jejich řízení a plánování v celém systému IT podniku.

2. IT - technické prostředky (hardware) – podstata
  • Z široké škály prostředků je v této podskupině faktorů aktuálně zahrnuta jen charakteristika počítačů.
  • V důsledku rozvoje technologie výroby elektronických částí došlo k miniaturizaci a integraci některých původně samostatných částí a také se rozrostl počet různých přídavných zařízení , propojení na spotřební elektroniku a zajištění komunikace v sítích.
3. Přehled faktorů technických prostředků
  • Osobní počítače (F810),
  • Služební počítače (F811),
  • Zařízení, kde počítač či integrované elektronické obvody zajišťují specifickou funkci zařízení (F812).