Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Technické prostředky informatiky
Technické prostředky informatiky
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F805
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-10-07
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení technických prostředků informatiky
  • Z široké škály prostředků je v této podskupině faktorů aktuálně zahrnuta jen charakteristika počítačů.
  • V důsledku rozvoje technologie výroby elektronických částí došlo k miniaturizaci a integraci některých původně samostatných částí a také se rozrostl počet různých přídavných zařízení , propojení na spotřební elektroniku a zajištění komunikace v sítích.
  • Zahrnují :
    • Osobní počítače,
    • Služební počítače,
    • Zařízení, kde počítač či integrované elektronické obvody zajišťují specifickou funkci zařízení.