Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Integrace s materializací dat
Integrace s materializací dat
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F921
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Mynarz, J. (KIZI, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Integrace s materializací dat - obsahové vymezení faktoru
  • Datová integrace založená na materializaci fyzicky ukládá integrovaná data do perzistentního úložiště . Roli úložiště typicky hraje datový sklad (F405 ), do nějž jsou data nahrávána pomocí Extract-Transform-Load (ETL) procesu (F407 ).
  • Pokud se na integraci dat podíváme z hlediska konceptuálního rámce ETL, pak i ntegrace probíhá v kroku transformace dat .
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Integrace s materializací dat je vhodná pro datové zdroje , pro něž je k dispozici pouze omezené dotazovací rozhraní nebo je nezbytné data předpřipravit transformací. Obvykle je tento přístup při řízení integrace dat nutné zvolit v případech, kdy poskytovatelem integrovaných dat je třetí strana, která k datům zprostředkovává pouze omezené dotazovací rozhraní, které je limitováno na dotazy s nízkou expresivitou nebo nenabízí přístup ke kompletním datům.
  2. Díky lokálnímu uložení integrovaných dat může integrace s materializací dat nabízet dobrou a předvídatelnou rychlost odezvy na dotaz.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Přístup integrace založený na materializaci dat obvykle trpí pomalou synchronizací dat. Pokud se data integrovaných zdrojů změní, pak je zapotřebí, aby nejprve prošla ETL procesem, než jsou k dispozici k dotazování a analýze. Proto je nutné počítat se zpožděním mezi změnou zdrojových dat a jejím promítnutím do integrovaného obrazu dat v datovém skladu. Díky tomu je tento přístup k integraci vhodný spíše pro neměnná nebo zřídka se měnící data, případně data, u nichž není vyžadována úplná aktuálnost.
  2. Jako opatření proti zastarávání materializovaného pohledu na integrovaná data lze ETL proces jejich integrace nastavit jako periodicky spouštěný a zajistit tak inkrementální šíření aktualizací dat.
4. Poznámky, reference
  • Příkladem nástroje pro integraci s materializací dat je framework UnifiedViews/ , který nabízí ETL pro data ve formátu RDF