Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Prostředky osobní informatiky
Prostředky osobní informatiky
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F800
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-10-07
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení technických prostředků osobní informatiky

*/Pod pojmem technika pro osobní informatiku se obvykle rozuměl jeden standardní osobní počítač. S příchodem mobilních telefonů a tabletů, je zcela patrný ústup od stacionárních PC počítačů, které jsou nahrazovány notebooky či ultrabooky. PDA zařízení jsou nahrazována chytrými mobily a tablety. V mnohem větším měřítku se dnes využívají nejrůznější mobilní zařízení (mobilní telefony, tablety, ultrabooky, a další).

2. Podstata a účel softwarových prostředků pro osobní informatiku
  • Uživatelé používají prostředky osobní informatiky pro velmi rozdílné druhy činností, a proto softwarové prostředky osobní informatiky zahrnují širokou škálu aplikací a typů dat. Existují široké možnosti zpracování dat v osobní informatice, které zahrnují zpracování různých druhů dat od textů, tabulek až po grafická data či osobní databáze. Tato data je možné publikovat v různých formách, v rozdílném prostředí buď ve formě dokumentu, či elektronické prezentace nebo prostřednictvím webové prezentace.