Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Softwarové prostředky osobní informatiky
Softwarové prostředky osobní informatiky
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F572
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Podstata a účel softwarových prostředků pro osobní informatiku
 • Uživatelé používají prostředky osobní informatiky pro velmi rozdílné druhy činností, a proto softwarové prostředky osobní informatiky zahrnují širokou škálu aplikací a typů dat . Obrázek zobrazuje široké možnosti zpracování dat v osobní informatice, které zahrnují zpracování různých druhů dat od textů, tabulek až po grafická data či osobní databáze. Tato data je možné publikovat v různých formách, v rozdílném prostředí buď ve formě dokumentu, či elektronické prezentace nebo prostřednictvím webové prezentace.
2. Členění softwarových prostředků pro osobní informatiku
 • Softwarové prostředky osobní informatiky se člení do následujících skupin.
2.1. Základní kancelářské prostředky
 • Zajišťují zpracování dokumentů při individuální práci nebo v administrativě.
 • Patří sem prostředky pro :
  • zpracování textů – textové editory (MS Word, WordPerfect, OpenOffice Writer, ..),
  • zpracování tabulek – tabulkové kalkulátory, resp. spreadsheety (MS Excel, Quattro Pro, ..),
  • zpracování schémat a prezentací – grafické editory (MS PowerPoint, MS Visio, ..),
  • zpracování osobních databází – osobní databáze (MS Access, FoxPro, Paradox, dBase, ..),
  • zpracování www stránek – editory www stránek, resp. HTML editory (Macromedia Dreamweaver, HomeSite, HTML editor Yugie, ..).
2.2. Komunikační prostředky
 • Představují zejména elektronickou komunikaci mezi jednotlivci nebo pro komunikaci s dostupnými informačními zdroji.
 • Patří sem prostředky pro :
  • elektronickou poštu (MS Outlook, Lotus Notes, Mozilla Thunderbird, ..),
  • prohlížení webových zdrojů – webové prohlížeče, resp. browsery (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, ..),
  • ostatní komunikační prostředky pro online komunikaci v síti internet ( Atlas ICQ, VOIP -Skype, blog, chat, aj.).
2.3. Organizační prostředky
 • Slouží pro plánování a organizování vlastní práce . Umožňují rozsáhlejších kooperace a sdílení dat mezi pracovníky v týmu.
 • Patří sem prostředky pro plánování a řízení projektů . Přestože jsou obvykle zahrnovány do software pro skupinovou spolupráci, mohou se také velmi efektivně používat na individuální úrovni (MS Project, On Target, InstantTeam, Gantt Project, Imendio Planner ..),
2.4. Prostředky pro práci s grafikou
 • Slouží pro pořízení, úpravy a archivaci obrazových dat .
 • Programy můžeme rozdělit do následujících skupin :
  • zpracování rastrové grafiky – programy pro malování nebo úpravu digitální fotografie, podpůrné programy, fotoalba, aj. (Adobe Photoshop, Corel Photopaint, Zoner PhotoStudio, InfranView, XNView, ),
  • zpracování vektorové grafiky a ilustrací (Corel Draw, Adobe Illustrator, Zoner Callisto, Xara Xtreme ..),
  • zpracování 2-rozměrných animací (GIF Movie Gear, Zoner GIF Animator, LightWave 3D, .. ),
  • 3D modelování (vytváření 3-rozměrných modelů) (Blender, Google SketchUp, VariCAD, Cinema 4D, .. ),
  • zpracování videa (Pinnacle Studio, Ulead Video Studio, Adobe Premiere Pro, Corel Video Studio, Virtual Dub, .. ).
2.5. Prostředky pro sazbu publikací

DTP - Desktop Publishing - sazba dokumentu spočívá ve vkládání textu, obrázků a grafiky a jejich umístění na stránku dokumentu. */Texty a obrázky lze jednoduše upravit (umístění textu, jeho úprava a formát písma, úpravy velikosti obrázku, atd.). Sázecí programy nabízejí celou řadu funkcí , počínaje přečtením mnoha datových formátů až po pokročilou přípravu dokumentu pro tisk, včetně barevné separace, podpory řízení správy barev, aj. (Adobe InDesign, QuarkXpress, MS Publisher, Corel Ventura, Scribus, ...),

2.6. Ostatní prostředky osobní informatiky
 • Doplňují předchozí kategorie programů, k nimž patří:
  • souborové manažery pro práci se soubory a adresáři, které nabízejí funkce pro pojmenování souborů, vyhledávání, kopírování či přesun souborů, komprimační funkce, aj. (Norton Commander, Total Commander, Průzkumník Windows, Servant Salamander, WhereIsIt, …),
  • programy pro snímání obrazovky, které umožňují zachytit „otisk“ obrazovky, který lze použít pro dokumentaci či výukovou aplikaci. Programy dokážou zachytit celou obrazovku nebo jen její část. Lze zachytit buď jednotlivé snímky, nebo celou sekvenci snímků, které lze uložit jako video záznam (ScreenShots, SnaqIt, CamStudio, …),
  • programy pro úpravu multimediálních dat. Tato skupina představuje širokou škálu programů pro podporu práce s multimediálními daty (obraz, zvuk, animace, video). Tyto programy umožňují uživatelům připravit různé druhy dat pro další využití např. v elektronických prezentacích. Aplikace zahrnují konvertory, kodeky, programy pro titulkování, zvuková alba, atd.,
  • antivirové prostředky zahrnující programy pro zabezpečení ochrany počítače - anti-spyware, firewally (Avast! antivirus, AVG Anti-Virus, Norton Symantec, Norman Antivirus, NOD 32, ESET Smart Security, ..),
  • počítačové hry jako skupina aplikací, které slouží především k relaxaci uživatelů počítače, ale i k výukovým účelům (např. pro strategii rozhodování).
 • Předchozí výčet aplikací osobní informatiky není úplný. Představuje však nejčastěji používané typy programů .