Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Softwarové prostředky osobní informatiky
Softwarové prostředky osobní informatiky
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F572
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Poznámka
  • Charakteristika faktoru je v dokumentu ke stažení.
2. Podstata a účel softwarových prostředků pro osobní informatiku
  • Uživatelé používají prostředky osobní informatiky pro velmi rozdílné druhy činností, a proto softwarové prostředky osobní informatiky zahrnují širokou škálu aplikací a typů dat. Existují široké možnosti zpracování dat v osobní informatice, které zahrnují zpracování různých druhů dat od textů, tabulek až po grafická data či osobní databáze. Tato data je možné publikovat v různých formách, v rozdílném prostředí buď ve formě dokumentu, či elektronické prezentace nebo prostřednictvím webové prezentace.