Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Virtualizovaná integrace dat
Virtualizovaná integrace dat
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F922
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Mynarz, J. (KIZI, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Virtualizovaná integrace dat - obsahové vymezení faktoru
  • Virtualizovaná integrace na rozdíl od integrace s materializací dat obraz integrovaných dat fyzicky neukládá , ale naopak jej dynamicky generuje na základě uživatelského dotazu.
  • Tento přístup k integraci dat bývá obvykle implementován pomocí reformulace uživatelských dotazů nebo wrapperů obalujících rozhraní zpřístupňující zdrojová data. V rámci reformulace je dotaz dekomponován na dílčí dotazy zaslané patřičným zdrojům dat, přičemž jejich odpovědi jsou zkombinovány do integrovaného výsledku předaného uživateli.
  • Uživatel dotaz zformuluje proti zprostředkovávajícímu (nebo také virtuálnímu) schématu, které je namapováno na schémata dílčích datových zdrojů. Díky mapování schémat je následně možné automaticky přeformulovat dotaz uživatele na sadu dotazů proti schématům jednotlivých datových zdrojů.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Klíčovou výhodou virtualizované integrace dat je okamžitá synchronizace s integrovanými zdroji dat. Díky tomu je tento přístup vhodné uplatnit v případě rychle se měnících dat.
  2. Virtualizovaná integrace je také vhodná pro integraci rozsáhlých dat , jejichž náklady na replikaci jsou příliš vysoké. Na rozdíl od integrace s materializací dat totiž virtuální integrovaná data nemají nároky na úložný prostor.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Virtualizovaná integrace dat vyžaduje přístup k expresivním dotazovacím rozhraním integrovaných datových zdrojů, pomocí nichž může v reálném čase zpřístupnit integrovaný obraz dat. Z tohoto důvodu je tento přístup vhodný spíše pro integraci interních dat v rámci podniku. Externí rozhraní k datovým zdrojům třetích stran typicky nejsou dostatečně otevřená a expresivní, a také nepovolují arbitrární dotazy, které jsou pro virtualizovanou integraci zapotřebí.
  2. Pro kombinaci výhod virtualizované integrace a integrace s materializací dat je možné zvolit hybridní způsob integrace , který kombinuje částečnou materializaci dat s virtualizací zbývajících dat.
4. Poznámky, reference
  • Pro virtualizovanou integraci dat lze využít například nástroj D2RQ/ ,který implementuje mapovací jazyk R2RML, pomocí něhož lze data relačních databází mapovat na jednotný pohled ve formátu RDF.