Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina životních situací : Scénáře v řízení IT služeb
Scénáře v řízení IT služeb
Kód skupiny scénářů

Standardní kód skupiny scénářů v MBI.

:
SG100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny scénářů

1. Přehled scénářů řízení IT služeb:
 • Je třeba snížit náklady na IT a vyhodnotit interní i outsourcované IT služby (S101 ),
 • Podnik se připravuje na uskutečnění komplexního auditu IT (S104 ),
 • Je nutné vytvořit kvalitní katalog IT služeb (S111 ),
 • Je třeba podávat vedení firmy informace o kvalitě IT služeb a plnění SLA (S112 ),
 • Stávající IT služby již nevyhovují a je třeba je aktualizovat (S113 ),
 • Podnik je ve fázi plánování a zadání nových projektů a zajištění údržby (S114 ),
 • U nákupů IT produktů a služeb je třeba snížit rizika chybného výběru dodavatele (S141 ),
 • U kvalitních IT služeb lze realizovat jejich prodej jako obchodní komodity (S142 ),
 • Je třeba formulovat bezpečnostní nároky a opatření v IT (S181 ),
 • Je nutné zajistit ochranu objektu bezpečnostním (kamerovým) systémem s uchováním osobních údajů (S182 ).
2. Řešení scénářů v úlohách a skupinách úloh
 • Scénáře se řeší především ve skupinách úloh domény „Řízení IT služeb“ (DO100 ). Řešení dílčích vybraných scénářů ve specifických úlohách a ve skupinách úloh je obsaženo v dalších bodech,
 • Scénář Je třeba snížit náklady na IT a vyhodnotit interní i outsourcované IT služby “ je řešen zejména v úlohách Nákladové analýzy IT služeb (U302A ) a Ekonomická analýza sourcingu (U305A ) a ve skupině úloh Návrh a realizace IT služeb (TG101 ).
 • Scénář Podnik se připravuje na uskutečnění komplexního auditu IT “ je řešen zejména v úloze Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ) a ve skupině úloh Řízení kvality služeb (TG105 ).
 • Scénář Je třeba podávat vedení firmy informace o kvalitě IT služeb a plnění SLA “ je řešen zejména ve skupině úloh Řízení kvality služeb (TG105 ).
 • Scénář Stávající IT služby již nevyhovují a je třeba je aktualizovat “ je řešen zejména ve skupinách úloh Řízení kvality služeb (TG105 ) a Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Scénář Podnik je ve fázi plánování a zadání nových projektů a zajištění údržby “ je řešen zejména ve skupině úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Scénář U nákupů IT produktů a služeb je třeba snížit rizika chybného výběru dodavatele “ je řešen zejména ve skupinách úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Scénář U kvalitních IT služeb lze realizovat jejich prodej jako obchodní komodity “ je řešen zejména ve skupinách úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ), Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ) a Marketing (TGQ350 ).
 • Scénář Je třeba formulovat bezpečnostní nároky a opatření v IT “ je řešen zejména ve skupině úloh Řízení bezpečnosti služeb (TG106 ).
 • Scénář Je nutné zajistit ochranu objektu bezpečnostním (kamerovým) systémem s uchováním osobních údajů “ je řešen zejména v úloze Provozování bezpečnostního (kamerového) systému (U165A ).