Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Podnik se připravuje na uskutečnění komplexního auditu IT
Podnik se připravuje na uskutečnění komplexního auditu IT
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S104
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

  1. Součástí auditu IT je i finanční audit, jsou pro tyto účely připraveny nákladové analýzy IT a plány vývoje nákladů na IT na další období?
  2. Součástí auditu bude i bezpečnostní audit, jsou pro to připraveny potřebné podklady a analýzy?
  3. Součástí auditu bude i kontrola dodržování určené národní i mezinárodní legislativy (např. SOX), jsou pro to připraveny potřebné podklady a analýzy?
  4. V souvislosti s auditem probíhají i přípravy na získání certifikace typu ISO nebo jiného standardu, je otázkou, jak pro něj připravit podmínky?

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem. Další doporučení jsou uvedena v následujících bodech:

  • Pokud jde o hodnocení finanční náročnosti a zajištění IT, je pro to vhodné využít prakticky všechny úlohy v doméně MBI IT ekonomiky, včetně vyhodnocování IT investic,
  • Pro využívání základních standardů pro IT je v doméně Metod, metodik a standardů MBI k dispozici přehled vybraných z nich a jejich stručná charakteristika