Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Podnik se připravuje na uskutečnění komplexního auditu IT
Podnik se připravuje na uskutečnění komplexního auditu IT
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S104
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Součástí auditu IT je i finanční audit , jsou pro tyto účely připraveny nákladové analýzy IT a plány vývoje nákladů na IT na další období?
 2. Součástí auditu bude i bezpečnostní audit, jsou pro to připraveny potřebné podklady a analýzy?
 3. Součástí auditu bude i kontrola dodržování určené národní i mezinárodní legislativy (např. SOX), jsou pro to připraveny potřebné podklady a analýzy?
 4. V souvislosti s auditem probíhají i přípravy na získání certifikace typu ISO nebo jiného standardu , je otázkou, jak pro něj připravit podmínky?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Nákladové analýzy IT služeb (U302A ),
 • Plánování nákladů na IT služby (U303A ),
 • Analýza požadavků legislativy na IT (U024A ),
 • Hodnocení poskytovaných IT služeb a SLA (U154A ),
 • Zpracování bezpečnostního auditu (U163A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Pokud jde o hodnocení finanční náročnosti a zajištění IT, je pro to vhodné využít prakticky všechny úlohy v doméně MBI IT ekonomiky, včetně vyhodnocování IT investic,
 • Pro využívání základních standardů pro IT je v doméně Metod, metodik a standardů MBI k dispozici přehled vybraných z nich a jejich stručná charakteristika