Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýza požadavků legislativy na IT
Analýza požadavků legislativy na IT
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U024A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-11-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýza požadavků legislativy na IT“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zjistit, zda stávající či připravovaná legislativa vyžaduje změny IT podniku či změny řízení podnikové informatiky.
2. Obsah úlohy
 • V úloze jsou analyzovány aktuální a připravované změny národní legislativy, legislativy dalších zemí , ve kterých podnik působí a legislativy EU a je identifikováno, zda tyto změny vyžadují změny v informatice (funkcionality, dat, integrace na jiné systémy apod.), resp. změny systému řízení IT.
 • Vliv identifikovaných změn legislativy, které se vztahují k informatice daného podniku, se formulují jako nové požadavky na vlastnosti budoucího IT a jeho řízení.
 • Protože IT a jeho řízení musí být ve shodě s platnou legislativou, má tento typ požadavků oproti jiným požadavkům jiný způsob vyhodnocování. Neposuzuje se, jaké přínosy realizace požadavku přinese, ale určuje se, kdy nejpozději musí být požadavek realizován. Zvlášť významná je tato úloha pro instituce veřejné správy , neboť převážná část činnosti těchto institucí je vymezena zákonem.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Předpokladem je zajištění shody dodávaného aplikačního software a/nebo dodávaný služeb,
 • Shoda s legislativou musí být součásti kontraktu s externím partnerem.
4. Doporučené praktiky
 • Požadavky na nový stav podnikové informatiky odvozené z této analýzy se připisují do dokumentu Katalog požadavků na informatiku (D042A ). Struktura zápisu požadavků – viz dokument (D042A ).
 • Řada změn legislativy, které mají vliv na IS podniku, má dopad i na externí dodavatele podnikové informatiky :
  • využívá-li podnik typové aplikační programové vybavení (TASW), musí požadované změny v TASW zajistit výrobce/dodavatel TASW (to musí být reflektováno ve smlouvě s dodavatelem),
  • využívá-li podnik externího dodavatele IT služeb, může se změna legislativy týkat této služby.
5. “Analýza požadavků legislativy na IT“ - klíčové aktivity
 • Analýza změn národní legislativy - zahrnuje zejména obchodní legislativu, finanční výkaznictví, zákony ve vztahu k životnímu prostředí apod. a jednotlivé prováděcí předpisy. Zdrojem pro tyto informace jsou obvykle portály ministerstev a další centrálních orgánů. Analyzují se zejména změny ve vztahu k aplikacím typu ERP, reportingu případně eBusinessu,
 • Analýza změn legislativy EU a v zemích, kde podnik působí - obvykle se zaměřuje na finanční výkaznictví, případně další,
 • Definování požadavků na nový stav IT - definují se nebo aktualizují požadavky na podnikovou informatiku v obsahu a struktuře v katalogu požadavků.