Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Podnik je ve fázi plánování a zadání nových projektů a zajištění údržby
Podnik je ve fázi plánování a zadání nových projektů a zajištění údržby
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S114
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1.
1. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem. Další doporučení jsou uvedena v následujících bodech:

  • Na přípravě plánu projektů i projektových záměrů se mají podílet i všichni zainteresovaní uživatelé, včetně vedení podniku,
  • Je účelné kategorizovat projekty i pro účely jejich schvalování, např. na základě jejich rozsahu, významu a předpokládaného finančního objemu