Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Podnik je ve fázi plánování a zadání nových projektů a zajištění údržby
Podnik je ve fázi plánování a zadání nových projektů a zajištění údržby
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S114
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
  1. Respektují se při plánování projektů v IT nezbytné vztahy a návaznosti mezi různými již řešenými projekty , nebo již provozovanými aplikacemi?
  2. Jaké jsou využívány informační zdroje pro plánování IT projektů v podniku?
  3. Je třeba na základě schváleného plánu projektů, nebo na základě aktuální podnikové potřeby připravit zadání a požadavky na nový projekt ?
  4. Podílejí se na přípravě projektů a projektových záměrů i klíčoví uživatelé a vedení podniku ?
  5. Jak se projednávají a schvalují návrhy plánů projektů a údržby ?
2. Řešení v úlohách MBI:
  • Specifikace požadavků na IT projekty (U121A ),
  • Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ),
  • Řízení a koordinace realizace projektů (U123A ).
3. Doporučení, praktiky
  • Na přípravě plánu projektů i projektových záměrů se mají podílet i všichni zainteresovaní uživatelé, včetně vedení podniku,
  • Je účelné kategorizovat projekty i pro účely jejich schvalování, např. na základě jejich rozsahu, významu a předpokládaného finančního objemu