Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba snížit náklady na IT a vyhodnotit interní i outsourcované IT služby.
Je třeba snížit náklady na IT a vyhodnotit interní i outsourcované IT služby.
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S101
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Existuje zpracovaná koncepce sourcingu , z níž lze odvozovat řešení analýz outsourcovaných IT služeb?
 2. Jsou definovány principy a postupy při nákupu IT služeb a produktů v podniku?
 3. Jsou nastavená pravidla pro zajištění provozu outsourcovaných aplikací , případně i dalších částí IT?
 4. Jak jsou služby analyzované, řízené a využívané v rámci cloud computingu ?
 5. Jsou k dispozici postupy a případně analytické aplikace pro nákladové analýzy IT služeb?
 6. Do jaké míry jsou ekonomicky efektivní oursourcované služby v porovnání s IT službami zajišťovanými vlastními.kapacitami?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Návrh sourcingu IT (U035A ),
 • Nákladové analýzy IT služeb (U302A ),
 • Plánování nákladů na IT služby (U303A ),
 • Ekonomická analýza sourcingu (U305A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Pro řešení daného problému je účelné využít multidimenzionální aplikace pro nákladové analýzy založené především na dimenzích IT času, služeb, dodavatelů a podnikových útvarů využívajících jednotlivé služby.