Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba snížit náklady na IT a vyhodnotit interní i outsourcované IT služby.
Je třeba snížit náklady na IT a vyhodnotit interní i outsourcované IT služby.
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S101
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

  1. Existuje zpracovaná koncepce sourcingu, z níž lze odvozovat řešení analýz outsourcovaných IT služeb?
  2. Jsou definovány principy a postupy při nákupu IT služeb a produktů v podniku?
  3. Jsou nastavená pravidla pro zajištění provozu outsourcovaných aplikací, případně i dalších částí IT?
  4. Jak jsou služby analyzované, řízené a využívané v rámci cloud computingu?
  5. Jsou k dispozici postupy a případně analytické aplikace pro nákladové analýzy IT služeb?
  6. Do jaké míry jsou ekonomicky efektivní oursourcované služby v porovnání s IT službami zajišťovanými vlastními.kapacitami?

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem. Další doporučení jsou uvedena v následujících bodech:

  • Pro řešení daného problému je účelné využít multidimenzionální aplikace pro nákladové analýzy založené především na dimenzích IT času, služeb, dodavatelů a podnikových útvarů využívajících jednotlivé služby,
  • Pro posouzení možného využití služeb v rámci cloud computingu je v MBI k dispozici sada Faktorů, a to (F100 ), (F101 ), (F102 ), (F103 ), (F104 ), (F105 ), (F106 ), (F107 ), (F108 ), (F120 ), (F121 ).