Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba podávat vedení firmy informace o kvalitě IT služeb a plnění SLA
Je třeba podávat vedení firmy informace o kvalitě IT služeb a plnění SLA
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S112
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
  1. Jsou SLA již ve stavu před jejich schválením a podepsáním, jsou pro ně vytvořeny veškeré podklady a je zkontrolována jejich obsahová i formální úroveň?
  2. Zpracovává se pravidelně hodnocení celého portfolia IT služeb a jejich dílčích kvantitativních a kvalitativních charakteristik?
  3. Jsou pro hodnocení IT služeb základem uzavřené a průběžně sledované SLA ?
  4. Je předmětem hodnocení IT služeb i úroveň provozu outsourcovaných aplikací a jejich výhod a rizik?
2. Řešení v úlohách MBI:
  • Hodnocení poskytovaných IT služeb a SLA (U154A ).
3. Doporučení, praktiky
  • SLA by měly mít jasně definovanou standardní formu, námět na základní strukturu SLA je v dokumentu MBI (D103A ).