Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení kvality IT služeb
Řízení kvality IT služeb
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG105
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
 • U každé komponenty je pak uveden přehled skupin nebo podskupin dané komponenty s možností dalšího výběru.
2. Účel a zaměření úloh
 • Skupina úloh Řízení kvality poskytovaných IT služeb je zaměřena na plánování a hodnocení kvalitativních charakteristik poskytovaných IT služeb, jako jsou jejich dostupnost, doba odezvy, bezpečnost, spolehlivost, flexibilita, výkon atd. Cílem řízení kvality služeb je dosažení ve smlouvách SLA odsouhlasených vlastností IT služeb v rámci úlohy (U105A ), a to za přijatelných nákladů.
3. Přehled úloh
 • Do „Řízení kvality IT služeb“ spadají tyto úlohy (druhá závorka obsahuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví maticích vztahů zobrazených dále):
  • Řízení dostupnosti IT služeb v místě a čase a kontinuity IT služeb - (U151A ) - jejich plynulé poskytování bez ohledu na možné provozní problémy – ( Dostup ),
  • Zajištění provozního výkonu - (U152A ) - včetně špičkových zatížení, a škálování IT služeb, tj. přizpůsobení kapacit podle potřeb podniku – ( Výkon ),
  • Zajištění flexibility IT služeb - (U153A ) - tj. pružnosti, rychlého přizpůsobení funkcionality, případně provozních charakteristik potřebám uživatelů - ( Flexib ),
  • Komplexní hodnocení poskytovaných IT služeb - (U154A ) - zejména funkcionality a podle všech výše uvedených charakteristik, tj. dostupnosti atd. – ( SLA ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • „Scénáře v řízení IT služeb“ (SG100 ),
 • „Scénáře ve strategickém řízení IT“ (SG000 ),
 • „Scénáře v řízení zdrojů IT“ (SG200 ),
 • „Scénáře v řízení rozvoje IT“ (SG400 ),
 • Přehled všech scénářů MBI je na stránce „ Scénáře – úvod a souhrnný přehled “ (SG0 ).
5. Role
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • „Analytici, systémoví analytici“ (RG300 ),
 • „Vývojáři“ (RG400 ),
 • „Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • „Dokumenty evidence IT služeb a SLA(DSG100 ),
 • „Dokumenty plánování IT služeb“ (DSG120 ),
 • „Dokumenty návrhů architektur“ (DSG050 ),
 • „Dokumenty řízení datových zdrojů“ (DSG200 ),
 • „Dokumenty řízení technologických zdrojů“ (DSG230 ),
 • „Dokumenty řízení IT projektů“ (DSG400 ),
 • „Dokumenty řešení aplikačních projektů“ (DSG420 ),
 • „Dokumenty nestandardních stavů a service-desku“ (DSG720 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • „Metriky řízení kvality IT služeb“ (ISG140 ),
 • „Metriky kvality podnikové informatiky“ (ISG050 ),
 • „Základní „Metriky IT služeb“ (ISG100 ),
 • „Metriky plánování IT služeb“ (ISG120 ),
 • „Metriky datových zdrojů a jejich kvality“ (ISG200 ),
 • „Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT“ (ISG240 ),
 • „Metriky řízení IT projektů“ (ISG500 ),
 • „Metriky řízení změn IT projektů“ (ISG530 ),
 • „Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT“ (ISG630 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory řešení
 • Podnik - základní charakteristiky“ (FSG000 ),
 • Řízení, organizace“ (FSG050 ),
 • Cloud computing a jeho služby“ (FSG100 ),
 • Sourcing(FSG120 ),
 • Příprava IT služeb“ (FSG130 ),
 • Architektury“ (FSG150 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Pracovní metody a metodiky
 • Metodiky řízení informatiky“ (MG100 ),
 • Standardy a normy v informatice“ (MG200 ),
 • Metodiky řízení projektů“ (MG400 ),
 • Metodiky řešení projektů“ (MG500 ),
 • Přehled metod v MBI je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
10. "Řízení kvality IT služeb" v kontextu řízení IT
 • Vstupy pro úlohy skupiny poskytují zejména úlohy Návrhu a realizace IT služeb (TG101 ) a provozní úlohy, tj. Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ) a Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
 • V prostředí externě poskytovaných IT služeb jsou podstatné vazby na úlohu Řízení vztahů s dodavateli IT (U132A ) a úlohy Řízení efektů cloud computingu (U053A ) a Řízení rizik cloud computingu (U054A).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.