Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení kvality IT služeb
Řízení kvality IT služeb
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG105
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řízení kvality IT služeb“ – přehled
 • Řízení dostupnosti IT služeb v místě a čase a kontinuity IT služeb - (U151A ) - jejich plynulé poskytování bez ohledu na možné provozní problémy ,
 • Zajištění provozního výkonu - (U152A ) - včetně špičkových zatížení, a škálování IT služeb, tj. přizpůsobení kapacit podle potřeb podniku,
 • Zajištění flexibility IT služeb - (U153A ) - tj. pružnosti, rychlého přizpůsobení funkcionality, případně provozních charakteristik potřebám uživatelů ,
 • Komplexní hodnocení poskytovaných IT služeb - (U154A ) - zejména funkcionality a podle všech výše uvedených charakteristik, tj. dostupnosti atd.
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Skupina úloh Řízení kvality poskytovaných IT služeb je zaměřena na plánování a hodnocení kvalitativních charakteristik poskytovaných IT služeb, jako jsou jejich dostupnost, doba odezvy, bezpečnost, spolehlivost, flexibilita, výkon atd.
 • Cílem řízení kvality služeb je dosažení ve smlouvách SLA odsouhlasených vlastností IT služeb v rámci úlohy (U105A ), a to za přijatelných nákladů.
3. Scénáře - otázky, problémy
 • Je třeba podávat vedení firmy informace o kvalitě IT služeb a plnění SLA (S112 ),
 • Stávající IT služby již nevyhovují a je třeba je aktualizovat (S113 ).
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Úlohy skupiny jsou ovlivněny především faktory skupiny Poskytování služeb, provozní a rozvojové modely , např. pro posuzování sourcingu nebo cloudu (FG100 ).
5. Řízení kvality IT služeb" - vazby na ostatní oblasti řízení IT
 • Vstupy pro úlohy skupiny poskytují zejména úlohy Návrhu a realizace IT služeb (TG101 ) a provozní úlohy, tj. Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ) a Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
 • V prostředí externě poskytovaných IT služeb jsou podstatné vazby na úlohu Řízení vztahů s dodavateli IT (U132A ) a úlohy Řízení efektů cloud computingu (U053A ) a Řízení rizik cloud computingu (U054A).
6. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Řízení kvality IT služeb zajišťují na manažerské úrovni zejména:
  • Informační manažer (R101 ),
  • Manažer IT služeb (R102 ),
  • Manažer provozu IT (R105 ),
  • Manažer rozvoje IT (R104 ).
 • Věcná stránka kvality IT služeb , funkcionalita, dostupnost, flexibilita apod. je obvykle v působnosti:
  • Byznys architekta (R301 ),
  • Byznys analytika (R302 ),
  • IT architekta (R401 ).
7. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Podstatným vstupem pro úlohy jsou Dokumenty evidence IT služeb a SLA, poskytující aktuální charakteristiky poskytovaných služeb (DSG100 ).
 • Charakteristiky služeb z pohledu stavu provozu poskytují dokumenty Provozní dokumentace (DSG700 ) a Dokumenty nestandardních stavů a service-desku (DSG720 ).
8. Metriky
 • V úlohách této skupiny se využívají především Metriky řízení kvality IT služeb (ISG140 ) a z pohledu běžné evidence i Základní metriky IT služeb (ISG100 ).
 • Pro posuzování kvality IT služeb oproti plánu se uplatňují podle potřeby i Metriky plánování IT služeb (ISG120 ).
9. Dimenze
 • Úlohy ve skupině se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na dimenzích IT služeb a zdrojů (DIG100 ).
 • Na celopodnikové úrovni se využívají dimenze ve skupině Podniková organizace (DIGQ01 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.