Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení IT projektů
Metriky řízení IT projektů
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG500
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení IT projektů se vztahují vesměs k jednomu projektu a podporují jeho kvalitní průběh.
3. Přehled metrik
 • Počet aktuálně řešených projektů (I501 ),
 • Náklady na projekt (I502 ),
 • Čas projektu (I503 ),
 • Počet projektů, které plní definované požadavky (I504 ),
 • Objem dat transformovaných v průběhu migrace ze stávajícího do nového systému (I505 ),
 • Výnosy z projektu (I506 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku a IT
 • Metriky pro řízení projektů vycházejí na strategické úrovni z úloh skupiny Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ),
 • Metriky se váží na úlohy plánování a řízení projektů :
  • Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení projektu (TG401 ),
 • Dílčí metriky se uplatňujív průběhu řešení projektů:
 • Celkový přehled oblastí řízení: Řízení IT podniku (DO001 ), Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • Provázanost na celopodnikové řízení umožňují dimenze:
  • Podniková organizace (DIGQ01 ),
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Externí partneři podniku (DIGQ10 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty řízení IT projektů (DSG400 ),
 • Dokumenty řízení IT služeb (DG100 ),
 • Dokumenty řízení IT zdrojů (DG200 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).