Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení IT projektů
Metriky řízení IT projektů
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG500
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení IT projektů:
 • Počet aktuálně řešených projektů (I501 ),
 • Náklady na projekt (I502 ),
 • Čas projektu (I503 ),
 • Počet projektů, které plní definované požadavky (I504 ),
 • Objem dat transformovaných v průběhu migrace ze stávajícího do nového systému (I505 ),
 • Výnosy z projektu (I506 ).
2. Využití metrik řízení IT projektů ve skupinách úloh:
 • Metriky pro řízení projektů vycházejí na strategické úrovni z úloh skupiny Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ),
 • Metriky se váží na úlohy plánování a řízení projektů :
  • Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení projektu (TG401 ),
 • Dílčí metriky se uplatňují v průběhu řešení projektů:
3. Dimenze pro analýzy metrik řízení IT projektů:
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 )
 • Provázanost na celopodnikové řízení umožňují dimenze:
  • Podniková organizace (DIGQ01 ),
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Externí partneři podniku (DIGQ10 ).
4. Využití metrikřízení IT projektů v aplikacích:
 • Analýzy řešených IT projektů (A401A ).