Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM
Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG480
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
 • U každé komponenty je pak uveden přehled skupin nebo podskupin dané komponenty s možností dalšího výběru.
2. Účel a zaměření úloh
 • Účelem úloh CRM je:
  • řešením a nasazením úloh CRM zkvalitnit vztahy se zákazníky a díky tomu zvýšit zákaznickou loajalitu,
  • zkvalitnit kooperaci a komunikaci mezi útvary a pracovníky podniku při řešení zakázek, efektivně sdílet informace o zákaznících a zakázkách,
  • zajistit kvalitní informace o zákaznících a jejich současných i očekávaných potřebách a nárocích,
  • nabízet zákazníkům co nejefektivnější komunikaci s podnikem a to různými komunikačními kanály.
3. Přehled úloh
 • Do řešení projektu CRM spadají tyto úlohy (druhá závorka obsahuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví maticích vztahů zobrazených dále):
  • Zpracování úvodní studie - (U481A ) - obsahující celkovou koncepci implementace CRM řešení, cenový odhad projektu, délku realizace a přínos pro podnik – ( UST ),
  • Analýza a návrh - (U482A ) - určující, jaké procesy bude CRM řešení podporovat, jakou funkcionalitu je třeba v jednotlivých modulech CRM zajistit, v jakém rozsahu je potřeba řešit customizaci – ( AnNav ),
  • Implementace aplikace - (U483A ) - customizace, případně dovývoje specializované funkcionality podle potřeb podniku – ( Impl ),
  • Příprava na zavedení do provozu, migrace - (U484A ) - zejména příprava uživatelů pro využití CRM, migrace dat, např. struktur zákazníků, produktů do databází CRM – ( Mig ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • „Scénáře v řízení rozvoje IT“ (SG400 ),
 • „Scénáře v řízení IT služeb“ (SG100 ),
 • „Scénáře v řízení zdrojů IT“ (SG200 ),
 • „Scénáře v řízení IT ekonomiky“ (SG300 ),
 • Přehled všech scénářů MBI je na stránce „ Scénáře – úvod a souhrnný přehled “ (SG0 ).
5. Role
 • „Analytici, systémoví analytici“ (RG300 ),
 • „Vývojáři“ (RG400 ),
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • „Pracovníci obchodních a školicích služeb“ (RG200 ),
 • „Návrháři a správci databází“ (RG500 ),
 • „Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
 • „Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • „Dokumenty řešení aplikačních projektů“ (DSG420 ),
 • „Dokumenty návrhů architektur“ (DSG050 ),
 • „Dokumenty evidence IT služeb a SLA(DSG100 ),
 • „Dokumenty plánování IT služeb“ (DSG120 ),
 • „Dokumenty řízení bezpečnosti IT služeb“ (DSG140 ),
 • „Dokumenty řízení datových zdrojů“ (DSG200 ),
 • „Dokumenty řízení personálních zdrojů“ (DSG220 ),
 • „Dokumenty řízení technologických zdrojů“ (DSG230 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT“ (DSG320 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT“ (DSG330 ),
 • „Dokumenty řízení IT projektů“ (DSG400 ),
 • „Strategické a organizační dokumenty podniku“ (DSGQ01 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • „Metriky řízení IT projektů“ (ISG500 ),
 • „Metriky řízení změn IT projektů“ (ISG530 ),
 • „Základní „Metriky IT služeb“ (ISG100 ),
 • „Metriky plánování IT služeb“ (ISG120 ),
 • „Metriky řízení kvality IT služeb“ (ISG140 ),
 • „Metriky bezpečnosti IT služeb“ (ISG160 ),
 • „Metriky datových zdrojů a jejich kvality“ (ISG200 ),
 • „Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT“ (ISG220 ),
 • „Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT“ (ISG240 ),
 • „Metriky řízení nákladů na IT“ (ISG400 ),
 • „Metriky řízení výnosů a efektů z IT“ (ISG420 ),
 • „Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT“ (ISG630 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory řešení
 • Podnik - základní charakteristiky“ (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh“ (FSG030 ),
 • Řízení, organizace“ (FSG050 ),
 • Cloud computing a jeho služby“ (FSG100 ),
 • Sourcing(FSG120 ),
 • Příprava IT služeb“ (FSG130 ),
 • Architektury“ (FSG150 ),
 • Řízení externích vztahů, eBusiness, CRM“ (FSG350 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Pracovní metody a metodiky
 • Metodiky řešení projektů“ (MG500 ),
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Metodiky řízení informatiky“ (MG100 ),
 • Metodiky řízení projektů“ (MG400 ),
 • Přehled metod v MBI je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
10. Řešení projektu implementace CRM v kontextu podnikového řízení
 • Řešení úloh CRM se zaměřuje na tyto klíčové aspekty:
  • jaká je skutečná potřeba CRM pro podnik,
  • jak připravit uživatele, zejména obchodních oddělení pro využívání a dodržování nastavených pravidel v CRM,
  • jak nastavit podnikové procesy ve vazbě k CRM, např. ve vztahu k funkcím kontaktních center,
  • jak řešit organizační otázky spojené s CRM, např. s přechodem na primárně zákaznickou orientaci podniku.
11. Řešení projektu implementace CRM v kontextu řízení IT
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.