Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metod : Metodiky a metody řízení projektů
Metodiky a metody řízení projektů
Kód skupiny metod

Standardní kód skupiny metod v MBI

:
MG400
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metod – obsahové zaměření, způsob využití.

1. Poznámka:
  • Celková charakteristika metodik a metod zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled vybraných metod řízení projektů
  • Project Management Body of Knowledge, PMBOK (M401 ),
  • Projects in Controlled Environments, PRINCE2 (M402 ),
  • Nástroje pro plánování projektů (M403 ).
3. Využití metod v úlohách a skupinách úloh
  • Všechny uvedené metodiky a metody se využívají především ve skupině úloh Řízení projektu (TG401 ),
  • Detailní přehled dalších metod je k dispozici na portále/