Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Metody plánování projektů
Metody plánování projektů
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M403
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Metody plánování projektů - celková charakteristika
  • Představuje celou s adu nejrůznějších metod programových nástrojů pro podporu efektivního plánování projektů.
  • Příkladem může být Ganntův diagram, který v grafickém vyjádření definuje průběh projektu, jeho jednotlivé etapy, dobu trvání, časovou náročnost.