Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina rolí : Řídící pracovníci v IT
Řídící pracovníci v IT
Kód skupiny rolí

Standardní kód skupiny rolí v MBI.

:
RG100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny rolí – pracovní zaměření, profesní náplň.

1. Řídící pracovníci v IT
 • Informační manažer (CIO) (R101 ),
 • Manažer IT služeb (R102 ),
 • Manažer projektu (R103 ),
 • Manažer rozvoje IT (R104 ),
 • Manažer provozu IT (R105 ),
 • Manažer informační bezpečnosti (R106 ),
 • Manažer service-desku (R107 ),
 • Auditor podnikové informatiky (R108 ),
 • Dodavatel (R109 ),
 • Manažer řízení problémů (R110 ),
 • Manažer projektového portfolia(R111 ).
2. Podíl rolí skupiny na řešení úloh
 • Manažerské role v IT působí ve všech doménách řízení IT, postavení některých vybraných rolí ve skupinách úloh je obsaženo v dalších bodech,
 • Role Informační manažer, CIO “ se podílí různou měrou na skupinách úloh všech domén řízení IT a současně ve skupině úloh podnikového řízení Strategické řízení podniku (TGQ000 ).
 • Role Manažer IT služeb “ se podílí především na skupinách úloh Návrh a realizace IT služeb (TG101 ), Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) a Řízení kvality služeb (TG105 ).
 • Role Manažer projektu “ se podílí především na skupinách úloh Řízení projektu (TG401 ), Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jeho jednotlivých typů.
 • Role Manažer rozvoje IT “ se podílí především na skupinách úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Role Manažer provozu “ se podílí především na skupinách úloh Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ) a Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
 • Role Manažer informační bezpečnosti “ se podílí především na skupinách úloh Řízení bezpečnosti IT služeb (TG106 ) a Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ).
 • Role Manažer service-desku “ se podílí především na úlohách Řízení interního service-desku (U734B ), Řízení externího service-desku (U734A ) a do značné míry i na úloze Řízení uživatelských požadavků (U733A ).
 • Role Dodavatel “, resp. dodavatel IT služeb a produktů se podílí především na skupinách úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ), Řízení projektu (TG401 ), Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jeho jednotlivých typů v doméně Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ) a v případě využívání outsourcingu provozu různou měrou na všech úlohách v doméně Řízení provozu IT (DO700 ).
 • Role Manažer řízení problémů “ se podílí především na skupině úloh Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ) a s tím související Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ).
 • Role Manažer projektového portfolia “ se podílí především na skupině úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ) a na to navazující Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) a Řízení projektu (TG401 ).