Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Manažer informační bezpečnosti
Manažer informační bezpečnosti
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R106
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
133024
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Manažer informační bezpečnosti - funkční náplň role
 1. návrh a uplatňování bezpečnostních opatření v podnikové informatice,
 2. analýzy rizik v podnikové informatice a jejich oceňování,
 3. vyhodnocování finanční a pracovní náročnosti bezpečnostních projektů a opatření,
 4. výběr a nasazení bezpečnostních technologií,
 5. řízení projektů orientovaných na bezpečnost IT,
 6. řízení nápravných opatření při narušení bezpečnosti IT,
 7. realizace bezpečnostních auditů.
2. Požadované znalosti role
 1. metodiky, metody a nástroje řízení bezpečnosti IT služeb a zdrojů,
 2. IT governance,
 3. metody řízení projektů,
 4. ekonomika bezpečnosti IT služeb, analýzy a plánování nákladů,
 5. legislativa ovlivňující bezpečnost IT.
3. Kompetence role
 • Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii, Schopnost aplikovat procedury, nástroje, metody, standardy, Integrace systémů, Návrh technické architektury, Sledování a znalost nových technologií.
 • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Řízení změny a implementace v IT aplikacích, Plánování a schopnost přiřazovat priority, Schopnost komunikace.
 • Sociální kompetence: Schopnost vést, inspirovat a budovat důvěru, Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Koučování, delegování a péče růst členů týmu, Budování vztahů a týmová práce, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu.