Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Manažer projektu
Manažer projektu
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R103
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
133021
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Manažer projektu - funkční náplň role
 1. analýzy požadavků uživatelů, dokumentace service-desk a dalších zdrojů uživatelských požadavků, posouzení oprávněnosti požadavků vzhledem k celkové koncepci podnikové informatiky,
 2. specifikace IT služeb v rámci projektu, definování funkcionality a disponibility projektovaných IT aplikací,
 3. určení postupu realizace řešení požadavků uživatelů,
 4. příprava zadání projektu, specifikace cílů projektu, metrik projektu, určení strategií a výběr metod řízení a postupu projektu,
 5. navrhování sourcingu vzhledem k řešení projektu,
 6. vytváření a řízení rozpočtu projektu, kontrolování výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů,
 7. průběžné řízení projektu a předkládání zpráv řídícím orgánům,
 8. řízení technických, materiálních, lidských a finančních zdrojů pro realizaci projektu,
 9. časové rozložení projektu a garance dodržení termínů.
2. Požadované znalosti role
 1. metodiky, metody plánování, řízení a koordinace projektu,
 2. analytické metody v IT,
 3. základní metody řízení ekonomiky v IT,
 4. legislativa, interní předpisy a směrnice.