Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Manažer rozvoje IT
Manažer rozvoje IT
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R104
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
133022
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Manažer rozvoje IT - funkční náplň role
 1. plánování projektů a jejich průběžné hodnocení z pohledu vývoje podnikové informatiky,
 2. výběr metod, postupů, vývojových nástrojů a platforem pro projekty,
 3. definování projektových a dalších standardů,
 4. vedení a řízení projektů a předkládání zpráv řídícím orgánům,
 5. řízení technologických, materiálních, lidských a finančních zdrojů pro realizaci projektů,
 6. navrhování, posuzování a schvalování podnikové architektury a dalších IT architektur,
 7. řízení změn informačního systému a uvolňování nových verzí aplikací,
 8. analýzy klíčových problémů rozvoje a provozu podnikové informatiky, analýzy stavu konzistence celého systému – stavu vazeb mezi jednotlivými oblastmi, projekty – provozovanými, řešenými, plánovanými.
2. Požadované znalosti role
 1. metodiky, metody řízení vztahu byznys – informatika,
 2. metody specifikace a rozvoje IT služeb, procesů a zdrojů,
 3. metody a nástroje vývoje a testování aplikací,
 4. IT governance,
 5. metody řízení IT projektů,
 6. řízení ekonomiky IT, analýzy a plánování nákladů a efektů IT,
 7. legislativa ovlivňující přípravu a rozvoj IT.
3. Kompetence role
 • Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii, Návrh a vývoj aplikací, Schopnost aplikovat procedury, nástroje, metody, standardy, Integrace systémů, Sledování a znalost nových technologií.
 • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost praktik vlastního byznysu, Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Znalost konkurence a schopnost analýzy konkurence, Řízení projektů, Řízení změny a implementace v IT aplikacích, Plánování a schopnost přiřazovat priority, Schopnost komunikace, Zaměření na zákazníka (interního i externího).
 • Sociální kompetence: Schopnost vést, inspirovat a budovat důvěru, Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Schopnost strategického uvažování, Koučování, delegování a péče růst členů týmu, Budování vztahů a týmová práce, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu.