Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Dodavatel
Dodavatel
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R109
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Dodavatel - funkční náplň role
  1. spolupráce na celkové strategii a přístupu k řešení projektu,
  2. formulace jednotlivých typů architektur relevantních vzhledem k projektu,
  3. analýza a návrh řešení, tj. funkcionality, datového zajištění, technologických zdrojů, jejich testování a dokumentace,
  4. implementace a zavedení do provozu realizovaných aplikací a IT služeb, zajištění instalačních, integračních, školicích a dalších služeb,
  5. zajištění kompletního postimplementačního servisu a dalšího rozvoje řešení.
2. Požadované znalosti role
  1. metodiky, metody a nástroje řízení vývoje a provozu IT služeb a jednotlivých produktů,
  2. obchodní principy a pravidla, uzavírání obchodních smluv,
  3. analytické a implementační metodiky a metody odpovídající dodávaným službám a produktům,
  4. legislativa ovlivňující provoz IT.