Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Dodavatel
Dodavatel
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R109
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Dodavatel - funkční náplň role
 1. spolupráce na celkové strategii a přístupu k řešení projektu,
 2. formulace jednotlivých typů architektur relevantních vzhledem k projektu,
 3. analýza a návrh řešení, tj. funkcionality, datového zajištění, technologických zdrojů, jejich testování a dokumentace,
 4. implementace a zavedení do provozu realizovaných aplikací a IT služeb, zajištění instalačních, integračních, školicích a dalších služeb,
 5. zajištění kompletního postimplementačního servisu a dalšího rozvoje řešení.
2. Požadované znalosti role
 1. metodiky, metody a nástroje řízení vývoje a provozu IT služeb a jednotlivých produktů,
 2. obchodní principy a pravidla, uzavírání obchodních smluv,
 3. analytické a implementační metodiky a metody odpovídající dodávaným službám a produktům,
 4. legislativa ovlivňující provoz IT.
3. Kompetence role
 • Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii, Návrh a vývoj aplikací, Schopnost aplikovat procedury, nástroje, metody, standardy, Integrace systémů, Návrh technické architektury, Sledování a znalost nových technologií.
 • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost praktik vlastního byznysu, Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Chování podporující byznys, Znalost konkurence a schopnost analýzy konkurence, Řízení projektů, Řízení změny a implementace v IT aplikacích, Plánování a schopnost přiřazovat priority, Schopnost komunikace, Zaměření na zákazníka (interního i externího).
 • Sociální kompetence: Schopnost vést, inspirovat a budovat důvěru, Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Schopnost strategického uvažování, Koučování, delegování a péče růst členů týmu, Budování vztahů a týmová práce, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu.