Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Manažer IT služeb
Manažer IT služeb
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R102
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Manažer IT služeb - funkční náplň role

Roli manažera IT služeb bývá u větších podniků vhodné rozdělit na dvě samostatné role : Manažer vztahů s dodavateli a Manažer vztahů s byznysem, protože obě role vyžadují dosti specifické znalosti a dovednosti. Manažer IT služeb zahrnuje zejména tyto činnosti:

 1. průběžné zajišťování a vyhodnocování kvality, dostupnosti a ekonomiky IT služeb, řízení nápravných opatření v případě problému,
 2. vytvoření a údržba katalogu IT služeb, specifikace detailních charakteristik IT služeb,
 3. analýzy požadavků uživatelů na změny současných IT služeb a návrhy nových služeb,
 4. řízení vztahů k dodavatelům IT služeb,
 5. řízení vztahů k externím zákazníkům IT služeb, specifikace a naplňování cenové strategie IT služeb,
 6. definování, příprava a uzavírání SLA na IT služby vzhledem k interním podnikovým útvarům i externím partnerům,
 7. vyhodnocování plnění SLA a návrhy a realizace řešení problémů.
2. Požadované znalosti role
 1. návrh optimální podpory byznysu formou IT služeb,
 2. návrh architektury IT služeb,
 3. návrh způsobu zajištění IT služby,
 4. metodiky, metody plánování, zajišťování a vyhodnocování IT služeb,
 5. základní metody řízení IT a v rámci toho ekonomiky IT,
 6. legislativa, interní předpisy a směrnice.