Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Manažer pro řízení souladu s legislativou (Compliance Manager)
Manažer pro řízení souladu s legislativou (Compliance Manager)
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R112
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Manažer pro řízení souladu s legislativou (Compliance Manager) - funkční náplň role
 • definice a realizace postupů pro zajištění souladu využívaných služeb cloud computingu s interními standardy a normami, s legislativními a regulatorními předpisy a smluvními požadavky,
 • definice, hodnocení a udržování aktuálnosti požadavků na využívání služeb cloud computingu vyplývajících z interních standardů a norem, z legislativních a regulatorních předpisů a ze smluv,
 • identifikace a hodnocení klíčových oblastí využívání služeb cloud computingu z hlediska dodržování souladu s interními standardy a normami, s legislativními a regulatorními předpisy a smluvními požadavky,
 • tvorba analýz a hodnocení plnění požadavků vyplývajících z interních standardů a norem, z legislativních a regulatorních předpisů a ze smluv,
 • posuzování souladu poskytovatelů při analýze a hodnocení poskytovatelů služeb cloud computingu,
 • posuzování souladu služeb při analýze a hodnocení služeb cloud computingu,
 • analýza smluv o poskytování služeb cloud computingu z hlediska plnění legislativy,
 • plánování komunikace požadavků vyplývajících z interních standardů a norem, z legislativních a regulatorních předpisů a ze smluv zainteresovaným stranám,
 • podpora realizace interního auditu,
 • podpora při analýze rizik vyplývajících z využití služby cloud computingu,
 • podpora plánování exit strategie,
 • podpora plánování smluv o poskytování služby cloud computingu.