Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení IT ekonomiky
Řízení IT ekonomiky
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO300
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámka:
 • Celková, detailnější charakteristika domény řízení IT ekonomiky je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Zaměření a účel domény
 • Doména je zaměřena na ekonomické charakteristiky v řízení IT a jejich hodnocení a plánování , tj. jak na její nákladovou, tak výnosovou stránku, resp. stránku dosahovaných efektů.
 • Účelem domény je dosahovat optimálního poměru cena / výkon celého podnikového IT, to znamená zajištění všech požadovaných IT služeb při odpovídajících nákladech.
3. Obsah skupin úloh řízení IT ekonomiky

Úlohy řízení IT ekonomiky dle skupin:

 • Řízení nákladů na IT (TG301 ):
  • Účtování IT služeb (U301A ), Nákladové analýzy IT služeb (U302A ), Plánování nákladů na IT služby (U303A ), Tvorba rozpočtu na IT (U304A ), Ekonomická analýza sourcingu (U305A ),
 • Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ):
  • Analýzy a plánování výnosů z IT služeb (U331A ), Analýzy dosahovaných efektů IT služeb (U332A ),
 • Řízení investic do IT (TG303 ):
  • Příprava investičního plánu na IT (U351A ), Hodnocení návratnosti investic do IT (U352A ).
4. Vazby a souvislosti úloh řízení IT ekonomiky
 • Vazby a souvislosti úloh k ostatním komponentám jsou k dispozici na základní stránce "Řízení IT podniku" (DO001 ).
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně