Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení IT ekonomiky
Řízení IT ekonomiky
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO300
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámky:
  • Celková, detailnější charakteristika domény Řízení IT ekonomiky je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
  • Stránka domény i přiložený dokument bezprostředně navazují na stránku a dokument obsahující základní, souhrnné informace k MBI – „ MBI - mapa řešení “ (DO0 ).
2. Zaměření a účel domény
  • Doména je zaměřena na ekonomické charakteristiky v řízení IT a jejich hodnocení a plánování , tj. jak na její nákladovou, tak výnosovou stránku, resp. stránku dosahovaných efektů. Účelem domény je dosahovat optimálního poměru cena / výkon celého podnikového IT, to znamená zajištění všech požadovaných IT služeb při odpovídajících nákladech.
3. Oblasti řízení IT ekonomiky
  • Řízení nákladů na IT (TG301 ),
  • Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ),
  • Řízení investic do IT (TG303 ).
4. Vazby úloh řízení IT ekonomiky na ostatní komponenty

5. Řízení IT ekonomiky
  • Detailněji – viz přiložený dokument
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně