Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Auditor podnikové informatiky
Auditor podnikové informatiky
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R108
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Auditor podnikové informatiky - funkční náplň role

Auditor informačních systémů zajišťuje periodické kontroly funkcionality provozovaných aplikací informačních systémů z hlediska legislativy, bezpečnosti, naplnění definovaných požadavků, dostupnosti. Dále provádí kontrolu procesů SAM a v součinnosti se správcem softwarových aktiv zodpovídá za dodržování licenčních podmínek a legálnost softwaru. Auditor IS realizuje tyto činnosti:

 1. plánování a příprava auditu informačního systému,
 2. zajištění jednotlivých kontrol aplikací,
 3. dokumentace výsledků auditu,
 4. vyhodnocení výsledků a zpracování výsledných zpráv,
 5. připravuje společnost na softwarový audit a provádí audit vnitřní,
 6. zajišťuje periodické kontroly licencí nakupovaných a instalovaných aplikací,
 7. vyhodnocuje legálnost softwarových aktiv a nahlašuje nesrovnalosti v licencování.
2. Požadované znalosti role
 1. metodiky a metody přípravy a realizace auditu IS,
 2. legislativa, interní předpisy a směrnice,
 3. principy SAM, obsah softwarové dokumentace, nabývacích dokladů a licenčních podmínek softwarových aktiv.
3. Kompetence role
 • Technické kompetence: Schopnost aplikovat procedury, nástroje, metody, standardy, Integrace systémů, Sledování a znalost nových technologií.
 • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost praktik vlastního byznysu, Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Schopnost komunikace.
 • Sociální kompetence: Zaměření na dosažení výsledků, Schopnost strategického uvažování, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů.