Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Manažer řízení problémů
Manažer řízení problémů
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R110
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Manažer řízení problémů - funkční náplň role
 1. definování a kategorizace problémů v provozu podnikové informatiky,
 2. definování pravidel pro posuzování problémů a jejich předávání jednotlivým specialistům,
 3. operativní řešení incidentů a problémů spojených s provozem,
 4. vedení a analýzy provozních dokumentů spojených s problémy a jejich řešením,
 5. vyhodnocování finanční a časové náročnosti řešení problémů podle jejich typů, resp. kategorií.
2. Požadované znalosti role
 1. metodiky, metody řízení problémů, problem management,
 2. analytické metody v IT,
 3. legislativa, interní předpisy a směrnice.
3. Kompetence role
 • Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii, Schopnost aplikovat procedury, nástroje, metody, standardy, Integrace systémů, Sledování a znalost nových technologií.
 • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost praktik vlastního byznysu, Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Chování podporující byznys, Znalost konkurence a schopnost analýzy konkurence, Řízení změny a implementace v IT aplikacích, Plánování a schopnost přiřazovat priority, Schopnost komunikace, Zaměření na zákazníka (interního i externího).
 • Sociální kompetence: Schopnost vést, inspirovat a budovat důvěru, Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Schopnost strategického uvažování, Koučování, delegování a péče růst členů týmu, Budování vztahů a týmová práce, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu.