Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Manažer řízení problémů
Manažer řízení problémů
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R110
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Manažer řízení problémů - funkční náplň role
  1. definování a kategorizace problémů v provozu podnikové informatiky,
  2. definování pravidel pro posuzování problémů a jejich předávání jednotlivým specialistům,
  3. operativní řešení incidentů a problémů spojených s provozem,
  4. vedení a analýzy provozních dokumentů spojených s problémy a jejich řešením,
  5. vyhodnocování finanční a časové náročnosti řešení problémů podle jejich typů, resp. kategorií.
2. Požadované znalosti role
  1. metodiky, metody řízení problémů, problem management,
  2. analytické metody v IT,
  3. legislativa, interní předpisy a směrnice.