Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Informační manažer (CIO)
Informační manažer (CIO)
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R101
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
13301
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Informační manažer (CIO )- funkční náplň role
 1. formulace a realizace informační strategie, zejména definování cílů informatiky v souladu s celopodnikovými cíli, určení způsobu a termínů splnění navržených cílů, metrik splnění cílů, zodpovědnosti za splnění cílů,
 2. zajištění souladu rozvoje IT s vývojovými trendy a s potřebami podniku,
 3. strategie sourcingu,
 4. určení strategických úloh v informatice,
 5. návrhy na nové IT služby,
 6. formulace pravidel řízení rozvoje a provozu informatiky, rozvoj organizačních struktur v informatice ve vazbě na organizační strukturu podniku,
 7. řešení vztahů k externím dodavatelům IT produktů a služeb, schvalování smluv s dodavateli, koordinace smluv s interními i externími zákazníky a dodavateli IT,
 8. řešení vazeb útvaru informatiky na ostatní útvary podniku,
 9. zajištění auditu informačního systému - interně i externími firmami a projednání výsledků auditu ve vedení podniku,
 10. formulace zásad sledování a vlastní vyhodnocování nákladů a přínosů informatiky,
 11. vyhodnocení ekonomické náročnosti a efektivnosti rozvoje a provozu informatiky,
 12. formulace cenové strategie za IT služby,
 13. plánování a vyhodnocování investic do IT,
 14. sledování a vyhodnocování operativních úkolů souvisejících s řízením IT.
2. Požadované znalosti role
 1. porozumění byznysu v sektoru ekonomiky, ve kterém podnik působí,
 2. metody řízení vztahu byznys – informatika,
 3. metody řízení vývoje a provozu IT služeb, procesů a zdrojů,
 4. IT governance,
 5. metody řízení IT projektů,
 6. řízení ekonomiky IT, analýzy a plánování nákladů a efektů IT,
 7. legislativa ovlivňující užití IT.