Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Manažer service-desku
Manažer service-desku
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R107
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Manažer service-desku - funkční náplň role
 1. definování funkcionality service-desku a poskytovaných služeb,
 2. definování úrovní a pravidel pro posuzování uživatelských požadavků a jejich předávání příslušným specialistům,
 3. specifikace technologické platformy a podpory a funkcí service-desku,
 4. průběžné zajišťování provozu service-desku, operativní řešení incidentů a problémů spojených s provozem,
 5. škálování výkonu service-desku,
 6. analýzy provozních dokumentů service-desku, tj. analýzy incidentů, dotazů, požadavků a reklamací uživatelů a návrh optimalizačních opatření,
 7. řešení případného sourcingu service-desku.
2. Požadované znalosti role
 1. metodiky, metody řízení service-desku, zejména incident a problem management,
 2. analytické metody v IT,
 3. legislativa, interní předpisy a směrnice.
3. Kompetence role
 • Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii, Schopnost aplikovat procedury, nástroje, metody, standardy, Integrace systémů, Návrh technické architektury, Sledování a znalost nových technologií.
 • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Řízení změny a implementace v IT aplikacích, Plánování a schopnost přiřazovat priority, Schopnost komunikace.
 • Sociální kompetence: Schopnost vést, inspirovat a budovat důvěru, Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Koučování, delegování a péče růst členů týmu, Budování vztahů a týmová práce, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu.