Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina životních situací : Scénáře – úvod a souhrnný přehled
Scénáře – úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny scénářů

Standardní kód skupiny scénářů v MBI.

:
SG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny scénářů

1. Podstata a účel scénářů
 • Scénář je definovaná situace v řízení podniku nebo v řízení IT , se kterou jsou spojeny otevřené analytické otázky, požadavky nebo problémy řízení.
 • Scénář je např. takováto situace „IT funguje rutinně, nepřispívá ke zvyšování výkonnosti podniku“ (S032 ) a z ní vyplývající otázky , např. „Nachází se podnik v takovém konkurenčním prostředí, kde je nezbytné hledat i podporu informatiky v posilování konkurenceschopnosti?“, „Jak definovat oblasti podnikového řízení, ve kterých může informatika hrát roli faktoru zvyšování konkurenceschopnosti, jak podle toho formulovat zadání a plán informační strategie?“ a další.
 • Smyslem scénářů je definovat a kategorizovat potenciální problémy a otázky v řízení IT i v řízení podniku a vytvořit tak i obsahovou základnu pro jejich analýzy a hledání jejich adekvátních řešení a doporučení.
2. Přehled skupin scénářů
 • Scénáře – úvod a souhrnný přehled (SG0 ),
 • Scénáře k IT jako součásti byznysu (SG000 ),
 • Scénáře ke strategickému řízení IT (SG030 ),
 • Scénáře v řízení IT služeb (SG100 ),
 • Scénáře v řízení zdrojů IT (SG200 ),
 • Scénáře v řízení IT ekonomiky (SG300 ),
 • Scénáře k řešení transakčních aplikací (SG400 ),
 • Scénáře k řešení byznys analytiky (SG450 ),
 • Scénáře v řízení provozu IT (SG700 ),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku (SGQ000 ),
 • Scénáře ke strategickému řízení firmy (SGQ010 ),
 • Scénáře k finančnímu řízení firmy (SGQ020 ),
 • Scénáře k řízení obchodních aktivit firmy (SGQ030 ),
 • Scénáře k řízení personálních zdrojů a majetku (SGQ050 ),
 • Scénáře k řízení podnikové dopravy a energií (SGQ070 ),
 • Scénáře k řízení a zajištění výroby (SGQ500XMN ),
 • Scénáře k řízení maloobchodu a obchodních center (SGQ590XRE ),
 • Scénáře ke strategickému a finančnímu řízení OVM (SGQ700XGO ),
 • Scénáře k řízení služeb OVM (SGQ730XGO ),
 • Scénáře k řízení zdrojů OVM (SGQ760XGO ).