Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina životních situací : Scénáře – úvod a souhrnný přehled
Scénáře – úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny scénářů

Standardní kód skupiny scénářů v MBI.

:
SG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny scénářů

1. Poznámka:
 • Celkový přehled skupin scénářů je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel a podstata scénářů
 • Scénář je definovaná situace v řízení podniku nebo v řízení IT , se kterou jsou spojeny otevřené analytické otázky, požadavky nebo problémy řízení.
 • Smyslem scénářů je definovat a kategorizovat potenciální problémy a otázky v řízení IT i v řízení podniku a vytvořit tak i obsahovou základnu pro jejich analýzy a hledání jejich adekvátních řešení a doporučení.
 • Scénáře jsou strukturovány na skupiny scénářů – jednotlivé scénáře.
 • Scénáře jsou dokumentovány těmito atributy:
  • obsah scénáře – přehled podstatných analytických otázek prodanou oblast řízení,
  • možná řešení otázek a problémů ve scénáři v úlohách MBI.
3. Přehled skupin scénářů
 • Typové úlohy:
  • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku (SGQ000 ),
 • Řízení podniku :
  • Scénáře ke strategickému řízení podniku (SGQ010 ),
  • Scénáře k finančnímu řízení podniku (SGQ020 ),
  • Scénáře k řízení obchodních aktivit podniku (SGQ030 ),
  • Scénáře k řízení personálních zdrojů a majetku (SGQ050 ),
  • Scénáře k řízení podnikové dopravy a energií (SGQ070 ),
 • Řízení podniků dle odvětví:
  • Scénáře k řízení a zajištění strojírenské výroby (SGQ500XMN ),
 • Řízení OVM:
  • Scénáře ke strategickému a finančnímu řízení OVM (SGQ700XGO ),
  • Scénáře k řízení služeb OVM (SGQ730XGO ),
  • Scénáře k řízení zdrojů OVM (SGQ760XGO ).
 • Řízení IT:
  • Scénáře k IT jako součásti byznysu (SG000 ),
  • Scénáře ke strategickému řízení IT (SG030 ),
  • Scénáře v řízení IT služeb (SG100 ),
  • Scénáře v řízení zdrojů IT (SG200 ),
  • Scénáře v řízení IT ekonomiky (SG300 ),
  • Scénáře k řešení transakčních aplikací (SG400 ),
  • Scénáře k řešení byznys analytiky (SG450 ),
  • Scénáře v řízení provozu IT (SG700 ),